#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

502 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 451 o ymatebion

 • Arfon Rhys Griffiths
  signed 2018-03-03 12:02:34 +0000
 • Dyfan Jones
  signed 2018-03-03 12:02:21 +0000
 • Paul Rowlinson
  signed 2018-03-03 12:02:18 +0000
 • Sian Williams
  signed 2018-03-03 12:02:16 +0000
 • Ceri Roberts
  signed 2018-03-03 12:01:12 +0000
 • Richard Thomas
  signed 2018-03-03 11:59:19 +0000
 • Christopher Schoen
  signed 2018-03-03 11:59:06 +0000
 • Gordon Roberts
  posted about this on Facebook 2018-03-03 11:57:57 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Gordon Roberts
  @gorjam tweeted link to this page. 2018-03-03 11:57:54 +0000
 • Michael Cox
  signed 2018-03-03 11:57:53 +0000
 • Allan Wynne Jones
  signed 2018-03-03 11:57:46 +0000
 • Aled Evans
  signed 2018-03-03 11:57:42 +0000
 • Llinos Davies
  signed 2018-03-03 11:57:35 +0000
 • Elisabeth Huws
  signed 2018-03-03 11:57:32 +0000
 • Gordon Roberts
  signed 2018-03-03 11:57:01 +0000
 • Pamela J Thomas
  signed 2018-03-03 11:53:41 +0000
 • Brec'hed Piette
  signed 2018-03-03 11:50:42 +0000
 • Lis Williams
  signed 2018-03-03 11:46:19 +0000
 • Delyth Elizabeth Davies
  signed 2018-03-03 11:43:41 +0000
 • Meirion Thomas
  signed 2018-03-03 11:42:00 +0000
 • Dyfir Gwent
  signed 2018-03-03 11:40:28 +0000
 • Derec Hopkins
  signed 2018-03-03 11:39:31 +0000
 • Owain Talfryn
  signed 2018-03-03 11:38:22 +0000
 • Emyr Gwyn Evans
  signed 2018-03-03 11:37:53 +0000
 • Enid Luff
  signed 2018-03-03 11:36:03 +0000
 • Eirian J Williams
  signed 2018-03-03 11:34:12 +0000
 • Carys Henry
  posted about this on Facebook 2018-03-03 11:33:30 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Francis Gwyn Jones
  signed 2018-03-03 11:33:02 +0000
 • Carys Henry
  signed 2018-03-03 11:32:58 +0000
 • Margaret Pat Jones
  signed 2018-03-03 11:32:13 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd