#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

483 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 433 o ymatebion

 • Lis Williams
  signed 2018-03-03 11:46:19 +0000
 • Meirion Thomas
  signed 2018-03-03 11:42:00 +0000
 • Dyfir Gwent
  signed 2018-03-03 11:40:28 +0000
 • Derec Hopkins
  signed 2018-03-03 11:39:31 +0000
 • Owain Talfryn
  signed 2018-03-03 11:38:22 +0000
 • Emyr Gwyn Evans
  signed 2018-03-03 11:37:53 +0000
 • Enid Luff
  signed 2018-03-03 11:36:03 +0000
 • Eirian J Williams
  signed 2018-03-03 11:34:12 +0000
 • Carys Henry
  posted about this on Facebook 2018-03-03 11:33:30 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Carol Ann Jones
  signed 2018-03-03 11:33:02 +0000
 • Carys Henry
  signed 2018-03-03 11:32:58 +0000
 • John Meurig Lee-Jones
  signed 2018-03-03 11:32:13 +0000
 • Nicola Jones
  signed 2018-03-03 11:31:25 +0000
 • Robert Jones
  signed 2018-03-03 11:30:47 +0000
 • Ceri James
  signed via 2018-03-03 11:30:29 +0000
 • Peter Williams
  signed 2018-03-03 11:28:32 +0000
 • Gareth Rhys
  signed 2018-03-03 11:28:27 +0000
 • Marged Haycock
  signed 2018-03-03 11:24:41 +0000
 • Cerys Davies
  signed 2018-03-03 11:24:41 +0000
 • Rosanne Reeves
  signed 2018-03-03 11:23:29 +0000
 • Ruth Williams
  signed 2018-03-03 11:20:09 +0000
 • Gwyn Lewis
  signed 2018-03-03 11:19:42 +0000
 • Dee Kiwi Cymraeg
  @kiwicymraeg tweeted link to this page. 2018-03-03 11:19:08 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb! Dw i'n teimlo'n gryf iawn am hyn - Ewropaidd ydw i! http://www2.plaid.cymru/iameuropean_petition_page?recruiter_id=66817
 • R Alun Evans
  signed 2018-03-03 11:18:57 +0000
 • Catrin Evans
  signed 2018-03-03 11:17:59 +0000
 • Meinir Huws
  signed 2018-03-03 11:17:36 +0000
 • Dee McCarney
  signed 2018-03-03 11:17:24 +0000
 • Alun James
  signed 2018-03-03 11:17:23 +0000
 • Eleri Owen
  signed 2018-03-03 11:16:52 +0000
 • Eirian Mary Jones
  signed 2018-03-03 11:16:14 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd