#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

483 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 433 o ymatebion

 • David Barnes
  signed 2018-05-09 18:37:46 +0100
 • Aled Griffiths
  signed 2018-05-09 18:36:27 +0100
 • Wynne Ap Iorwerth
  signed 2018-05-09 18:26:49 +0100
 • Aled Jones
  signed 2018-05-09 18:23:49 +0100
 • Gareth Owen
  signed 2018-05-09 18:21:10 +0100
 • Derec Stockley
  posted about this on Facebook 2018-05-09 18:18:44 +0100
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Derec Stockley
  @DerecStockley tweeted link to this page. 2018-05-09 18:18:38 +0100
 • Derec Stockley
  signed 2018-05-09 18:18:22 +0100
 • Nia Higginbotham
  signed 2018-05-09 18:10:43 +0100
 • Hywel Wyn Jones
  signed 2018-05-09 18:09:05 +0100
 • Boyd Williams
  posted about this on Facebook 2018-05-09 18:06:43 +0100
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Heledd Davies
  signed 2018-05-09 17:54:44 +0100
 • cadi lake
  signed via 2018-05-09 17:38:27 +0100
 • Debi Maclean
  signed 2018-05-09 17:33:45 +0100
 • Elliw Alwen
  @ElliwAlwen tweeted link to this page. 2018-05-09 17:31:10 +0100
 • Huw Symonds
  posted about this on Facebook 2018-05-09 17:30:37 +0100
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Huw Symonds
  signed 2018-05-09 17:30:06 +0100
  Huw Symonds
 • Eurfyl ap Gwilym
  signed 2018-05-09 17:29:48 +0100
 • Tudur Aled Davies
  signed 2018-05-09 17:19:11 +0100
 • Dewi Jones
  signed 2018-05-09 16:57:55 +0100
 • Ceridwen Lloyd-Morgan
  signed 2018-05-09 16:54:05 +0100
 • Arfon Hughes Evans
  signed 2018-05-09 16:51:54 +0100
  Arfon EVANS
 • Huw Evans
  signed 2018-05-09 16:50:23 +0100
  Edward Evans
 • Llio Owen
  @LlioElenid tweeted link to this page. 2018-05-09 16:49:31 +0100
 • Llio Owen
  signed 2018-05-09 16:47:51 +0100
 • John James
  signed 2018-05-09 16:46:13 +0100
 • Michael Pattison
  signed 2018-05-01 08:33:57 +0100
  Cymru Rydd Gymraeg o fewn Cymuned o genhedloedd cydraddol Ewrob.
 • Ben Sutherland
  signed 2018-03-26 14:17:01 +0100
  I really like Wales and I REALLY like sheep ;-)
 • John Roberts
  signed 2018-03-17 20:30:41 +0000
 • John Roberts
  signed 2018-03-17 20:30:41 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd