#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

483 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 433 o ymatebion

 • Jon Lindsay
  signed 2018-03-14 10:36:48 +0000
 • Robert Jones
  signed 2018-03-14 10:35:52 +0000
 • Mark Rudman
  signed 2018-03-14 10:35:02 +0000
 • Donna Jones
  signed 2018-03-14 10:33:57 +0000
 • Naomi Eden
  signed 2018-03-14 10:32:48 +0000
 • Niygmuddin Khan
  signed 2018-03-14 10:31:35 +0000
 • Alan Croxford
  signed 2018-03-14 10:29:53 +0000
 • Stephen Collings
  signed 2018-03-14 10:28:36 +0000
 • Nicola Roberts
  signed 2018-03-14 10:27:43 +0000
 • Hugh Gwynne
  posted about this on Facebook 2018-03-11 19:01:20 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Hugh Gwynne
  signed 2018-03-11 19:00:15 +0000
  Hugh Gwynne
 • Karl Fry
  signed 2018-03-09 19:30:52 +0000
 • Rhian Williams
  signed 2018-03-09 07:26:31 +0000
 • Glyn Gruffudd
  signed 2018-03-08 23:09:48 +0000
 • Olwen Cottle
  signed 2018-03-08 21:31:00 +0000
 • Arwel Jones
  signed 2018-03-08 11:32:12 +0000
 • Jane Burnard
  signed 2018-03-08 09:45:58 +0000
 • Gillian Wyn
  signed 2018-03-08 09:23:45 +0000
 • Tudur Jones
  signed 2018-03-08 09:13:24 +0000
 • Ifan Hywel
  signed 2018-03-08 04:32:36 +0000
 • Manon Dafydd
  signed 2018-03-08 04:27:28 +0000
 • Ceri Williams
  signed 2018-03-07 23:44:43 +0000
  Cant y cant tu ol i’r ymgyrch bwysig yma.
 • Mari Turner
  signed 2018-03-07 21:08:40 +0000
 • Rhys
  @RhysPorthmadog tweeted link to this page. 2018-03-07 20:10:33 +0000
 • Gareth Walters
  posted about this on Facebook 2018-03-07 20:08:38 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Rhys Williams
  signed 2018-03-07 20:08:32 +0000
  Rhys Williams
 • Gareth Walters
  signed 2018-03-07 20:05:56 +0000
 • Steffan Webb
  signed 2018-03-07 18:00:24 +0000
 • Meinir Ffransis
  signed 2018-03-07 16:51:30 +0000
 • Gwendraeth Morgan
  signed 2018-03-07 16:35:25 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd