#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

483 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 433 o ymatebion

 • Caryl Hughes
  signed via 2018-03-07 15:31:15 +0000
 • Ann Owen
  signed 2018-03-07 14:49:58 +0000
 • joanna lewis
  signed 2018-03-07 14:41:08 +0000
 • Siân Cleaver
  signed via 2018-03-07 13:05:55 +0000
 • Lois Dafydd
  signed via 2018-03-07 12:37:12 +0000
 • Megan Dafydd
  signed 2018-03-07 12:12:11 +0000
  M L DAFYDD
 • Manon Wyn Griffiths
  signed 2018-03-07 12:11:18 +0000
 • Rhian Phillips
  signed 2018-03-07 12:05:01 +0000
 • Gwenan Griffith
  signed 2018-03-07 11:48:32 +0000
 • David Jones
  signed via 2018-03-07 11:46:21 +0000
 • Marian Jones
  signed 2018-03-07 10:51:20 +0000
 • Christopher Davies
  signed 2018-03-07 10:47:35 +0000
 • Maldwyn Pate
  signed 2018-03-07 10:46:00 +0000
 • Rhys Hywyn
  signed 2018-03-07 10:39:22 +0000
 • Llyr Jones
  signed 2018-03-07 10:17:38 +0000
 • Ifan Bebb
  signed 2018-03-07 10:16:22 +0000
 • Gwyn Jones
  signed 2018-03-07 10:14:03 +0000
 • osian roberts
  signed 2018-03-07 09:58:27 +0000
 • Jeff Grenfell
  signed 2018-03-07 09:40:14 +0000
  Jeff Grenfell
 • Richard Williams
  signed 2018-03-07 09:31:14 +0000
  Richard Williams
 • Meic Haines
  posted about this on Facebook 2018-03-07 09:23:24 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Meic Haines
  signed 2018-03-07 09:22:46 +0000
  Meic F Haines
 • Rhianon Jones
  signed 2018-03-07 09:16:24 +0000
 • Iolo ap Gwynn
  signed 2018-03-07 08:48:00 +0000
 • david roberts
  signed 2018-03-07 08:37:58 +0000
 • Delwyn Griffiths
  signed 2018-03-07 08:36:44 +0000
 • richard huw morgan
  posted about this on Facebook 2018-03-07 08:34:27 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • richard huw morgan
  @gcbccymru tweeted link to this page. 2018-03-07 08:34:25 +0000
 • richard huw morgan
  signed 2018-03-07 08:30:11 +0000
 • Kerryann Peat
  posted about this on Facebook 2018-03-07 08:05:17 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd