#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

480 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 428 o ymatebion

 • Anest Gray Frazer
  signed 2018-03-07 07:15:54 +0000
 • Bethan Jones
  signed 2018-03-07 07:01:10 +0000
  Bethan. Jones
 • Martyn Huws
  signed 2018-03-07 06:48:08 +0000
  Ers y refferendwm rydw i wedi ei chael hi’n anodd iawn ymdopi hefo’r ffaith fod rhywun arall am dynnu ffwrdd fy hawl i fod yn Ewropeaidd, rhywbeth sydd wedi bod yn rhan hanfodol o fy mywyd erioed. Rydw i’n gweithio hefo llawer o ffrindiau o Ewrop a rydw i’n trafeulio’r cyfandir mor aml a fedrai gan deimlo ‘mod i’n perthyn i’r rhan yma o’r byd hefo fy mhasbort piws!
 • Sian Northey
  signed 2018-03-07 01:31:17 +0000
 • Eilian Williams
  signed 2018-03-07 00:00:49 +0000
  Dwi’n awyddus i weld y Blaid yn ymgyrchu’n gryf yn erbyn y syniad o Brexit- h.y.- yn ymgyrchu yn erbyn gadael Ewrop- yn hytrach na cheisio’r telerau gorau wrth ymadael
 • Elenid Nia Price
  posted about this on Facebook 2018-03-06 23:49:43 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Nia Price
  signed 2018-03-06 23:48:51 +0000
 • Llywelyn Rhys
  signed 2018-03-06 23:10:27 +0000
 • Melangell Dolma
  signed 2018-03-06 23:05:44 +0000
 • H Llew Williams
  signed 2018-03-06 22:56:23 +0000
  Huw Williams
 • Gwenyth Davies
  signed 2018-03-06 22:52:53 +0000
 • Dafydd Williams
  signed 2018-03-06 22:50:09 +0000
 • Irene Williams
  signed 2018-03-06 22:50:07 +0000
 • Trystan Dafydd
  signed 2018-03-06 22:49:26 +0000
  TRYSTAN DAFYDD
 • Marian Roberts
  signed 2018-03-06 22:49:10 +0000
 • Emlyn Schiavone
  signed 2018-03-06 22:36:31 +0000
 • Margaret Davies
  signed 2018-03-06 22:36:18 +0000
 • Eurfyl Lewis
  signed 2018-03-06 22:32:01 +0000
 • Iwan Ellis-Roberts
  signed 2018-03-06 22:32:00 +0000
 • Erddyn Davies
  signed 2018-03-06 22:19:30 +0000
 • Alun Thomas
  signed 2018-03-06 22:16:59 +0000
 • John Williams
  followed this page 2018-03-06 22:13:13 +0000
 • John Williams
  signed 2018-03-06 22:07:21 +0000
 • Richard J Coupe
  signed 2018-03-06 22:04:21 +0000
 • Gwydion Lyn
  signed 2018-03-06 21:58:29 +0000
 • Dafydd Roberts
  signed 2018-03-06 21:55:32 +0000
  Dafydd Roberts
 • Mari Evans
  signed 2018-03-06 21:54:29 +0000
 • Lynsey Thomas
  signed 2018-03-06 21:50:38 +0000
 • Idris Jones
  signed 2018-03-06 21:46:01 +0000
  Idris Jones
 • Huw Iorwerth
  signed 2018-03-06 21:45:42 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd