#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

483 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 433 o ymatebion

 • Idris Jones
  signed 2018-03-06 21:46:01 +0000
  Idris Jones
 • Huw Iorwerth
  signed 2018-03-06 21:45:42 +0000
 • Cyril@ Hughes
  signed 2018-03-06 21:41:26 +0000
  j cyril hughes
 • Eirian Conlon
  signed 2018-03-06 21:38:00 +0000
 • Roger Owen
  signed 2018-03-06 21:30:25 +0000
 • Rhiannon Hawys Tuff
  signed 2018-03-06 21:30:23 +0000
 • Gareth Evans
  signed 2018-03-06 21:24:02 +0000
 • Delyth Williams
  signed 2018-03-06 21:18:30 +0000
 • Rhiannon Davies
  signed 2018-03-06 21:15:07 +0000
 • Wyn Bowen Harries
  signed 2018-03-06 21:14:05 +0000
 • Eirian Hawen Roberts
  signed 2018-03-06 21:10:49 +0000
 • taffsunwell
  @llyrioan tweeted link to this page. 2018-03-06 21:10:49 +0000
 • Llŷr Evans
  signed 2018-03-06 21:10:01 +0000
 • Mair Rhiannon Martin
  posted about this on Facebook 2018-03-06 21:08:23 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • William Gwyn
  signed 2018-03-06 21:07:09 +0000
 • Mair Martin
  signed 2018-03-06 21:06:48 +0000
 • Robin Williams
  signed 2018-03-06 21:06:23 +0000
 • Alun Guile
  signed 2018-03-06 20:51:41 +0000
 • Cadi Llewellyn
  signed 2018-03-06 20:03:48 +0000
 • Olwen Ford
  signed 2018-03-06 18:27:57 +0000
 • Llyr ab Alwyn
  signed 2018-03-06 17:30:30 +0000
 • Gareth Clubb
  signed 2018-03-06 14:10:51 +0000
 • Anna Jane Evans
  signed 2018-03-06 09:17:43 +0000
 • Llinos Angharad Porter
  signed 2018-03-06 06:48:48 +0000
 • Ann Brain
  signed 2018-03-05 22:46:05 +0000
 • Elin Tudur
  signed via 2018-03-05 22:15:57 +0000
 • Alun Treharne
  signed 2018-03-05 22:10:26 +0000
 • Iris Cross
  signed via 2018-03-05 22:09:12 +0000
 • Catrin Treharne
  signed 2018-03-05 22:08:05 +0000
 • Mair Treharne
  signed 2018-03-05 21:43:54 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd