#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

502 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 451 o ymatebion

  • Ann Brain
    signed 2018-03-05 22:46:05 +0000
  • Elin Tudur
    signed via 2018-03-05 22:15:57 +0000
  • Alun Treharne
    signed 2018-03-05 22:10:26 +0000
  • Iris Cross
    signed via 2018-03-05 22:09:12 +0000
  • Catrin Treharne
    signed 2018-03-05 22:08:05 +0000
  • Mair Treharne
    signed 2018-03-05 21:43:54 +0000
  • Elma Parry
    signed 2018-03-05 21:41:38 +0000
  • Mari Jones
    signed via 2018-03-05 20:22:35 +0000
  • Gwynedd Watkin
    signed 2018-03-05 20:11:06 +0000
  • Alan Hughes
    signed 2018-03-05 17:24:33 +0000
  • wendy williams
    signed via 2018-03-05 17:10:18 +0000
  • Ellen Parry Williams
    signed 2018-03-05 16:27:45 +0000
  • Paul Barrett
    signed 2018-03-05 16:17:15 +0000
  • Dilwyn Edwards
    signed 2018-03-05 15:57:20 +0000
  • Elwyn Jones
    signed 2018-03-05 15:40:59 +0000
  • Hefin Karadog
    signed 2018-03-05 14:53:45 +0000
  • Robert Williams
    signed 2018-03-05 14:39:58 +0000
  • John Brian Williams
    signed 2018-03-05 13:55:57 +0000
  • Roger Howell
    followed this page 2018-03-05 13:23:41 +0000
  • Rhys ap Rhobert
    signed 2018-03-05 12:58:30 +0000
  • Jeremy Turner
    signed 2018-03-05 12:33:06 +0000
  • Phillip de   la  Haye
    signed 2018-03-05 12:15:20 +0000
  • Dafydd Roberts
    signed 2018-03-05 12:15:10 +0000
  • Martin Davis
    signed 2018-03-05 12:11:51 +0000
  • Elin Thomas
    signed via 2018-03-05 11:25:42 +0000
  • Hywel Ceri Jones
    signed 2018-03-05 10:57:49 +0000
  • Mirain Llwyd Owen
    signed 2018-03-05 10:32:17 +0000
  • Carys Aaron
    signed 2018-03-05 10:05:19 +0000
  • Alun Bowen
    signed 2018-03-05 09:12:27 +0000
  • Steve Evans
    signed 2018-03-05 08:34:37 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd