#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

480 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 428 o ymatebion

 • Gwynedd Watkin
  signed 2018-03-05 20:11:06 +0000
 • Alan Hughes
  signed 2018-03-05 17:24:33 +0000
 • Ellen Parry Williams
  signed 2018-03-05 16:27:45 +0000
 • Paul Barrett
  signed 2018-03-05 16:17:15 +0000
 • Dilwyn Edwards
  signed 2018-03-05 15:57:20 +0000
 • Elwyn Jones
  signed 2018-03-05 15:40:59 +0000
 • Hefin Karadog
  signed 2018-03-05 14:53:45 +0000
 • Robert Williams
  signed 2018-03-05 14:39:58 +0000
 • John Brian Williams
  signed 2018-03-05 13:55:57 +0000
 • Roger Howell
  followed this page 2018-03-05 13:23:41 +0000
 • Rhys ap Rhobert
  signed 2018-03-05 12:58:30 +0000
 • Jeremy Turner
  signed 2018-03-05 12:33:06 +0000
 • Phillip de  la Haye
  signed 2018-03-05 12:15:20 +0000
 • Dafydd Roberts
  signed 2018-03-05 12:15:10 +0000
 • Martin Davis
  signed 2018-03-05 12:11:51 +0000
 • Elin Thomas
  signed via 2018-03-05 11:25:42 +0000
 • Hywel Ceri Jones
  signed 2018-03-05 10:57:49 +0000
 • Mirain Llwyd Owen
  signed 2018-03-05 10:32:17 +0000
 • Carys Aaron
  signed 2018-03-05 10:05:19 +0000
 • Alun Bowen
  signed 2018-03-05 09:12:27 +0000
 • Steve Evans
  signed 2018-03-05 08:34:37 +0000
 • Harri Bryn Jones
  signed via 2018-03-05 07:51:26 +0000
 • Elizabeth Jones
  signed via 2018-03-05 07:50:48 +0000
 • Gareth Lewis
  signed 2018-03-05 00:17:28 +0000
 • Radha Nair-Roberts
  signed 2018-03-04 22:59:55 +0000
 • kate jones
  signed 2018-03-04 22:45:00 +0000
 • Lona Roberts
  signed via 2018-03-04 22:13:16 +0000
 • GriffBed
  signed 2018-03-04 21:02:03 +0000
 • Dewi Jones
  signed 2018-03-04 19:33:34 +0000
 • Dafydd Evan Morris
  signed 2018-03-04 19:01:41 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd