#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

480 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 428 o ymatebion

 • Betsan James
  signed via 2018-03-04 18:47:25 +0000
 • Edwin Humphreys
  signed 2018-03-04 18:43:14 +0000
 • Arwynj Jones
  signed 2018-03-04 18:34:44 +0000
 • Nia Phillips
  signed 2018-03-04 18:12:28 +0000
 • Delyth James
  posted about this on Facebook 2018-03-04 17:33:05 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Delyth James
  @delythjames tweeted link to this page. 2018-03-04 17:33:02 +0000
 • Mererid Boswell
  signed 2018-03-04 17:27:09 +0000
 • Bethan Fletcher
  signed 2018-03-04 17:17:31 +0000
 • Gwenan Gruffydd
  signed via 2018-03-04 17:06:25 +0000
 • Aled Williams
  signed 2018-03-04 16:41:06 +0000
 • Catrin Owen
  signed 2018-03-04 16:10:03 +0000
 • Caryl Jones
  signed 2018-03-04 15:46:47 +0000
 • Polly Manning
  signed 2018-03-04 15:37:11 +0000
 • Dafydd Williams
  signed 2018-03-04 15:32:09 +0000
 • Dafydd Gwilym Lloyd
  signed 2018-03-04 15:30:53 +0000
 • Paula Roberts
  signed 2018-03-04 15:30:14 +0000
 • Nona Wyn Davies
  signed 2018-03-04 14:21:19 +0000
 • Sioned James
  signed 2018-03-04 14:13:16 +0000
 • MaredThomas
  @MaredThomaas tweeted link to this page. 2018-03-04 13:46:21 +0000
 • Mared Thomas
  signed via 2018-03-04 13:45:31 +0000
 • Nia Llywelyn
  signed 2018-03-04 13:33:06 +0000
 • Gwenno Williams
  signed via 2018-03-04 13:06:12 +0000
 • Elin Gruffydd
  @ElinGruffydd tweeted link to this page. 2018-03-04 12:41:27 +0000
 • Elin Gruffydd
  signed via 2018-03-04 12:39:28 +0000
 • Robat Idris Davies
  signed 2018-03-04 12:23:26 +0000
 • Emyr Gruffydd
  signed 2018-03-04 12:07:09 +0000
 • Rhisiart Arwel
  signed via 2018-03-04 11:33:33 +0000
 • Siân Rees
  signed 2018-03-04 10:34:03 +0000
 • William Lynford Thomas
  signed 2018-03-04 10:25:44 +0000
 • Ros Williams
  signed 2018-03-04 10:19:11 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd