#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

502 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 451 o ymatebion

 • Gwenno Williams
  signed via 2018-03-04 13:06:12 +0000
 • Elin Gruffydd
  @ElinGruffydd tweeted link to this page. 2018-03-04 12:41:27 +0000
 • Elin Gruffydd
  signed via 2018-03-04 12:39:28 +0000
 • Robat Idris Davies
  signed 2018-03-04 12:23:26 +0000
 • Emyr Gruffydd
  signed 2018-03-04 12:07:09 +0000
 • Rhisiart Arwel
  signed via 2018-03-04 11:33:33 +0000
 • Sian Esmor Rees
  signed via 2018-03-04 10:34:03 +0000
 • William Lynford Thomas
  signed 2018-03-04 10:25:44 +0000
 • Alan Williams
  signed 2018-03-04 10:19:11 +0000
 • Illtyd Ap Dafydd
  signed 2018-03-04 09:47:39 +0000
 • John Elfyn Gruffydd
  signed 2018-03-04 09:18:11 +0000
 • Gwenllian Owen
  signed 2018-03-04 09:13:50 +0000
 • Dilys Roberts
  signed 2018-03-04 09:08:30 +0000
 • Eunice Williams
  signed 2018-03-04 07:51:22 +0000
 • Gill Stephen
  signed 2018-03-04 07:47:23 +0000
 • Mari Llwyd
  signed 2018-03-04 07:19:35 +0000
 • Alwena Roberts
  signed via 2018-03-04 06:52:23 +0000
 • Wiliam Owen
  signed 2018-03-04 06:38:22 +0000
 • Nonna Margaret Owen
  signed 2018-03-03 23:52:57 +0000
 • Heledd Fychan
  signed 2018-03-03 23:12:42 +0000
 • Hywel Bowen
  signed 2018-03-03 22:59:06 +0000
 • Dawn Schiavone
  signed 2018-03-03 22:54:16 +0000
 • Betsan Caldwell
  signed 2018-03-03 22:53:41 +0000
 • Linda Rhys
  signed 2018-03-03 22:51:58 +0000
 • David Griffiths
  signed 2018-03-03 22:41:01 +0000
 • Helen Mary Jones
  signed 2018-03-03 22:37:16 +0000
 • Sian Edwards
  signed 2018-03-03 22:22:56 +0000
 • Danny Grehan
  signed 2018-03-03 22:14:03 +0000
 • Morina Jones
  signed 2018-03-03 22:12:26 +0000
 • Mari Morgans
  signed 2018-03-03 22:00:33 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd