Plaid Cymru yn sicrhau addewid ar amseroedd aros iechyd meddwl

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i wella amseroedd aros o fewn gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc, yn dilyn pwysau gan Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Dywedodd wrtho yn ystod Cwestiynau i’r Prif Weinidog yn y Senedd fod angen i’w lywodraeth fynd i’r afael â’r “argyfwng” o ran cefnogaeth iechyd meddwl i bobl ifanc.

Fel yr Wrthblaid Swyddogol yn y Cynulliad, bydd Plaid Cymru nawr yn dwyn y llywodraeth Lafur i gyfrif ar ar addewid hwn.

'Drwy'r to'

Fe ddatgelodd Leanne Wood yn ystod y sesiwn fod nifer y plant sy’n aros dros 16 wythnos am gefnogaeth iechyd meddwl wedi treblu ers 2013 i 1,174.

Yn ôl Leanne Wood, mae’r ffeithiau yn awgrymu bod argyfwng o ran cefnogaeth iechyd meddwl i bobl ifanc.

Fe wnaeth hi groesawu’r ffaith bod y llywodraeth wedi lansio menter newydd ar gyfer cefnogi plant, ond pwysleisiodd bod hyn ddim am gyrraedd pobl ifanc yn eu harddegau.

Fe dynnodd Leanne Wood sylw at bryderon gafodd eu codi yn ystod ymweliad â’i chyn ysgol, lle mae achosion o hunan-anafu yn mynd drwy’r to.

“Roeddwn mewn ysgol y fy etholaeth ddydd Gwener, a chlywais fod lefelau hunan-anafu yn mynd drwy’r to,” meddai.

“Mae iselder, gorbryder a hunananafu yn bethau sydd llawer rhy gyffredin ymysg cenhedlaeth sydd yn poeni am ddyfodol ar gytundebau dim oriau, dyled anferth a thoriadau di-dor.

“Mae’r rhain yn unigolion fydd ddim yn cael eu heffeithio gan ymyrraeth ar gyfer plant hyd at saith mlwydd oed.

“Mae pethau sy’n mynd o’u lle yn ystod y blynyddoedd hyn yn gallu achosi problemau ar gyfer nes ymlaen mewn bywyd – fel rwy’n gwybod rhy dda o fy nyddiad fel Swyddog Prawf.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.