Rhun yn llongyfarch Ieuan Wyn Jones ar sicrhau enwebiad Ynys Mon

Ieuan.jpg

Rhun ap Iorwerth yn canmol "profiad, safon a dylanwad" yr ymgeisydd

Mae Rhun ap Iorwerth AC Plaid Cymru wedi llongyfarch Ieuan Wyn Jones ar sichrau'r enwebiad i fod yn ymgeisydd San Steffan y Blaid ar gyfer Ynys Mon yn yr Etholiad Cyffredinol.

Mae Ieuan Wyn Jones yn enw cyfarwydd nid yn unig ar Ynys Mon ond ledled Cymru a thu hwnt yn dilyn bod yn AC ac AS dros Ynys Mon, yn Arweinydd Plaid Cymru ac yn Ddirprwy Brif Weinidog Cymru.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC fod cyfoeth o brofiad Ieuan Wyn Jones yn golygu y gallai wasanaethu buddiannau pobl Ynys Mon yn San Steffan, ac y byddai profiad Ieuan fel negodwr medrus yn helpu Cymru gyfan i sicrhau cytundeb cryf wrth i ni baratoi i adael yr UE.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC:

"Roeddwn yn falch iawn o weld amrywiaeth o ymgeiswyr posib cryf yn cyflwyno eu henwau gyda'r fath frwdfrydedd dros wasanaethu pobl Ynys Mon a Chymru.

"Hoffwn ddiolch i bawb a geisiodd yr enwebiad - mae'r broses wedi dangos fod Plaid Cymru'n mynd o nerth i nerth ar Ynys Mon.

"Llongyfarchiadau gwresog i Ieuan Wyn Jones ar sicrhau'r enwebiad i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru dros Ynys Mon yn yr etholiad cyffredinol.

"Bydd y cyfoeth o brofiad sydd gan Ieuan yn ffactor allweddol er mwyn cynrychioli buddiannau pobl ledled Ynys Mon a Chymru'n ehangach.

"Mae'n adnabyddus ac uchel ei barch drwy'r ynys a thu hwnt, ac mae ei record fel negodwr medrus tra'n gwasanaethu fel Dirprwy Brif Weinidog Cymru wedi creu argraff sy'n parhau.

"Rwy'n hyderus fod gan Ieuan y profiad, y rhinweddau a'r dylanwad sydd ei angen i ddychwelyd AS Plaid Cymru dros Ynys Mon i San Steffan ar ol Mehefin 8fed.

"Rwy'n edrych ymlaen at ymuno ag o yn ystod yr ymgyrch a ffurfio tim Plaid Cymru cryf dros Ynys Mon a fydd yn parhau i gyflawni dros bobl yr ynys hon."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.