Pobl ifanc a'r Undeb Ewropeaidd

FfeithiauFacts.png

Un o agweddau mwyaf cyson yr arolygon a wnaed o flaen y refferendwm ar aelodaeth o’r UE yw bod pleidleiswyr ifanc lawer yn fwy brwfrydig ynglŷn ag aros ynddi.

Beth yw manteision aelodaeth o’r UE?

● Mae cynllun Erasmus + yr UE yn caniatau i fyfyrwyr o Gymru deithio ar draws Ewrop i astudio yn rhai o brifysgolion gorau’r byd, ac i brifysgolion Cymru ddenu myfyrwyr Ewropeaidd i Gymru. Cafod y cynllun yma ei ehangu fel bod holl bobl ifanc Cymru’n gallu elwa ohono.

● Mae’r hawl i deithio’n rhydd o fewn yr UE yn rhoi cyfle i bobl ifanc Cymru i ledaenu eu gorwelion.

● Pobl ifanc fydd yn cael eu taro’n fwyaf caled gan newid hinsawdd pan gaiff ei effeithiau ei weld yn yn llawn o fewn y degawdau nesaf. Ymdrech unedig yr UE i frwydro yn erbyn newid hinsawdd yw’r ffordd orau o ymateb i’r her yma.

Beth fyddai’n digwydd pe byddem yn gadael yr UE?

● Ni fyddai myfyrwyr o Gymru yn cael mynediad uniongyrchol mwyach at gynlluniau llwyddianus fel Erasmus+, ac ni fyddent yn elwa mwyach o’r rhyddid i deithio mae pobl ifanc wedi ei gymryd yn ganiataol hyd yma.

Beth allen ni ei wneud yn well yn yr UE?

● Byddai Plaid Cymru’n ehangu ein cefnogaeth dros Gynllun Erasmus+, er mwyn caniatau mwy o bobl ifanc o Gymru i gael mynediad at y gorau oll o Ewrop.

● Dewisodd y DG a Chymru optio allan o Fenter Cyflogaeth Ieuenctid yr UE, sydd yn sicrhau swydd, addysg neu hyffordianti bobl ifanc sydd allan o wait hers 4 mis. Byddai Llywodraeth Plaid Cymru’n sicrhau bod Cymru’n gwneud y mwyaf o gyfleoedd fel hyn.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.