Ni ddylai pobl ifanc fod ar eu colled yn sgil Brexit – Leanne Wood

2016_LW.jpg

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw na ddylai pobl ifanc fod ar eu colled yn sgil Brexit, gan ddadlau na ddylai’r genhedlaeth a bleidleisiodd yn llethol i Aros orfod dioddef canlyniadau gweithredoedd y genhedlaeth hŷn.

Dywedodd Leanne Wood y byddai ei phlaid yn parhau i wneud yr achos o blaid Cymru’n cynnal ei statws fel aelod o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, rhywbeth a fyddai’n galluogi myfyrwyr i barhau i elwa o all teithio i astudio ledled y cyfandir.

Ategodd hi hefyd ymrwymiad Plaid Cymru i ymgyrchu o blaid gostwng yr oedran pleidleisio i 16.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

“Mae penderfyniad y DG i adael yr Undeb Ewropeaidd yn bygwth arwain at gyfres o gyfleoedd coll i’n pobl ifanc yng Nghymru a thu hwnt.

“Mae’r rhai yn cynnwys mynediad i gynlluniau megis Erasmus+ a’r hawl i astudio yn yr Undeb Ewropeaidd – cyfle sy’n galluogi pobl ifanc i ehangu eu gorwelion ac i agor drysau newydd.

“Mae’r cyllid ymchwil Horizon 2020 hefyd yn galluogi prifysgolion Cymreig i gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol, gan ddarparu addysg o safon fyd-eang i’n pobl ifanc.

“Mae’n bwysig nodi fod y mwyafrif llethol o bobl ifanc 18-24 oed wedi pleidleisio i aros yn yr Undeb Ewropeaidd, a ni ddylent fod ar eu colled yn sgil penderfyniadau’r genhedlaeth hŷn.

“Serch hyn, mae’r Prif Weinidog yn ymddangos yn benderfynol o gosbi pobl ifanc a dim ond yr wythnos hon bu adroddiadau fod ei llywodraeth yn bwriadu mynd i’r afael a sefydliadau addysg uwch gan honni eu bod yn rhoi mynediad hawdd i’r DG i fudwyr economaidd.

“Bydd Plaid Cymru’n mynnu fod llywodraeth y DG yn gwneud pob ymdrech i liniaru effaith gadael yr UE ar obeithion pobl ifanc yng Nghymru.

“Byddwn yn gwneud yr achos o blaid Cymru’n parhau i elwa o aelodaeth o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd – rhywbeth fyddai nid yn unig yn dda i’r economi ond hefyd yn sicrhau’r un hawliau a chyfleoedd i fyfyrwyr ag sydd ganddynt ar hyn o bryd.

“Bydd Plaid Cymru hefyd yn parhau i annog mwy o bobl ifanc i ymwneud a gwleidyddiaeth gan ategu ein hymrwymiad i ostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed.

"Bydd Plaid Cymru yn sicrhau nad oes neb yn cael eu gadael ar ôl wrth i Gymru wynebu sgil effeithiau Brexit.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.