“Peidiwch gadael i eraill benderfynu ar eich dyfodol” – arweinydd Plaid yn apelio i bobl ifanc

Leanne_Cofrestru.png

Heddiw mae Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru wedi annog pobl ifanc ledled y DG i beidio colli’r cyfle olaf i gofrestru i bleidleisio yn refferendwm yr UE ar Fehefin 23, ac i beidio gadael i eraill benderfynu ar eu dyfodol.

Dywedodd Leanne Wood fod gan bobl ifanc y mwyaf i’w golli yn y bleidlais ar a ddylai’r DG barhau’n aelod o’r Undeb Ewropeaidd am mai nhw fydd yn byw gyda chanlyniad y bleidlais yn hirach nag unrhyw un arall.

Ychwanegodd hi y dylai pobl ifanc fod “wrth galon ein democratiaeth” gan eu hannog i fynnu llais ar Fehefin 23ain.

Wrth apelio’n uniongyrchol i bobl ifanc, dywedodd Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru:

“Fory (Dydd Mawrth 7fed Mehefin) yw’r diwrnod olaf i gofrestru i bleidleisio yn refferendwm yr UE. Rwy’n apelio’n uniongyrchol i bawb ond yn enwedig i bobl ifanc ym mhobman i fynnu llais ar Fehefin 23 drwy sicrhau eu bod wedi cofrestru ac yn ail i ddefnyddio eu pleidlais.

“Mae gan y genhedlaeth iau’r mwyaf i’w golli yn y refferendwm hwn. Pobl ifanc deunaw oed a’r rhai yn eu hugeiniau fydd yn byw gyda’r canlyniad hwn yn hirach nag unrhyw un ohonom ni bobl hŷn. I bob un ohonoch – rwy’n eich annog i beidio gadael i eraill benderfynu ar eich dyfodol.

“Mae’r ffaith y gallwch deithio’n rhydd ledled yr Undeb Ewropeaidd i ddysgu, i fentro ac i ehangu eich gorwelion yn achos dathlu.

“Mae nifer o hawliau yn cael eu gwarchod gan yr UE – o hawliau gweithwyr i hawliau dynol, hawliau merched ac amddiffynfeydd amgylcheddol. Ydyn ni’n ymddiried yn San Steffan ac yn enwedig yn y Toriaid yn San Steffan i warchod y rhain ac i weithredu er lles Cymru?

“Mae ieuenctid heddiw wedi bod yn ddigon ffodus i beidio bod yn dyst i’r rhyfeloedd gwaedlyd oedd unwaith yn felltith ar y cyfandir hwn gan hawlio bywydau nifer o’ch cyndeidiau. Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi cynnal degawdau o heddwch a diogelwch ac rwy’n gobeithio y byddwch yn profi sawl degawd i ddod.

“Gall a dylai eich cenhedlaeth chi fod wrth galon ein democratiaeth. Credaf fod dyfodol gwell o’ch blaen o fewn cymuned o genhedloedd sy’n ffafrio cydweithrediad dros ynysiad, diogelwch dros ansicrwydd, ac amrywiaeth dros ddogma cul.

“Mehefin 23ain yw eich cyfle i sicrhau’r dyfodol hwnnw. Rwy’n eich annog i beidio ei golli.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.