Diwygiadau lles San Steffan am achosi cynnydd mewn tlodi plant, medd yr IFS

caernarfon_17.jpg

Mae dadansoddiad gan y Sefydliad Astudiaethau Ariannol (IFS) wedi datgelu y bydd toriadau San Steffan i fudd-daliadau yn tanio cynnydd o 4% mewn tlodi plant ar draws y Wladwriaeth Brydeinig, gyda Chymru yn debyg o gael ei tharo yn anghymesur.

Dywed yr IFS y bydd tlodi plant absoliwt yn cynyddu o ryw 4% ar draws y Wladwriaeth Brydeinig gyda thri chwarter y cynnydd (sy’n cyfateb i 400,000 o blant) i’w briodoli i bolisïau budd-daliadau San Steffan.

Cymru yw un o’r ardaloedd sy’n cael ei tharo galetaf gan y newidiadau polisi, fel gwlad lle mae aelwydydd tlawd yn cael mwy o incwm o fudd-daliadau a llai o enillion, neu lle mae mwy o aelwydydd incwm isel gydag o leiaf dri o blant fydd yn cael eu taro gan gyfyngu ar fudd-daliadau sy’n destun prawf modd i ddau o blant.

Meddai llefarydd Plaid Cymru ar Waith a Phensiynau, Hywel Williams AS:

“Mae hyn yn gondemniad damniol o bolisiau San Steffan a sut y maent yn effeithio ar Gymru.

“Gwaith rhai ohonom yw adeiladu a chryfhau economi Cymru, ac eto, mae rhai o’r penderfyniadau a gymerir yn San Steffan yn golygu ein bod yn gorfod gweithio gydag un llaw wedi’i chlymu tu ôl i’n cefnau.

“Dylai’r rhai sydd yn rheoli yn San Steffan ddarllen y ffigyrau hyn gyda chywilydd, gan wybod fod eu gweithredoedd yn arwain tuag at gynnydd sylweddol yn nifer y plant sy’n byw mewn tlodi.

“Mae Plaid Cymru yn gyson wedi gwrthwynebu diwygiadau lles San Steffan, ac yr ydym yn credu’n gryf y dylai’r cyfrifoldeb dros weinyddu cyfiawnder yng Nghymru gael ei gymryd ymaith o San Steffan a’i drosglwyddo i Gymru fel y gall Llywodraeth Cymru weithredu i liniaru’r gwaethaf o ddiwygiadau lles San Steffan.

“Mae’n siomedig fod Llafur a’r Torïaid hyd yma wedi dod at ei gilydd i atal ymdrechion Plaid Cymru i drosglwyddo cyfrifoldeb a’u bod yn hytrach wedi amddiffyn rheolaeth San Steffan. Byddwn yn parhau i wneud popeth yn ein gallu i atal y diwygiadau hyn yn San Steffan ac i ganiatáu i Gymru liniaru eu heffeithiau.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.