Diffyg gweithredu ar newid hinsawdd yn gynnyrch system wleidyddol doredig

WhatsApp_Image_2019-04-23_at_3.20.39_PM.jpeg

Dywedodd Liz Saville Roberts AS, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan fod yn rhaid i newid hinsawdd fod “ar frig yr agenda gwleidyddol”  wedi iddi gwrdd heddiw â’r ymgyrchwraig newid hinsawdd Greta Thunberg fel rhan o drafodaethau trawsbleidiol talks.

Cyfarfu Ms Saville Roberts ag ymgyrchwyr newid hinsawdd yn y Senedd ynghyd â’r arweinydd Llafur Jeremy Corbyn AS, Caroline Lucas o’r Blaid Werdd AS, Ian Blackford AS, arweinydd yr  SNP yn San Steffan a Vince Cable AS,  arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol.

Yn y cyfarfod,  cytunodd yr arweinyddion San Steffan oedd yn bresennol ar dri cham: i barhau â chydweithredu a deialog trawsbleidiol, cefnogi Cynulliadau Hinsawdd Ieuenctid y DG, a rhoi prawf straen ar bolisïau hinsawdd pob plaid er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cwrdd â’r safonau a osodwyd gan y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd. Mae gwahoddiad agored i Lywodraeth y DG, a phob plaid wleidyddol arall, i gytuno i’r camau trawsbleidiol hyn.

Ochr yn ochr â’r camau cychwynnol hyn, ailadroddodd arweinydd y pleidiau eu cefnogaeth i ostwng yr oedran pleidleisio i 16 ac i sicrhau bod gwybodaeth am achosion ac atebion i’r argyfyngau ecolegol wrth graidd systemau addysg pedair cenedl y DG.

Dywedodd Greta Thunberg, y fyfyrwraig ysgol o Sweden a gychwynnodd y ‘streic ysgol dros hinsawdd’ cyntaf wrth y cyfarfod ei bod yn bryd i wleidyddion “wrando ar y wyddoniaeth” cyn ei bod yn rhy hwyr.

Ailadroddodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan ymrwymiad ei phlaid i weithredu ar newid hinsawdd a dywedodd fod lefelau presennol y diffyg gweithredu ar faterion amgylcheddol yn dangos “pa mor doredig yw ein system wleidyddol”.

Wrth siarad wedi’r cyfarfod, dywedodd Liz Saville Roberts AS:

“Mae gwybod i sicrwydd y bydd y ffordd yr ydym yn trin yr amgylchedd ar hyn o bryd yn arwain at ddifrod trychinebus a diwrthdro, ond gwneud cyn lleied yn ei gylch, yn dangos mor doredig yw ein system wleidyddol.

“Does neb yn medru dianc rhag effeithiau newid hinsawdd, ond cenedlaethau’r dyfodol fydd yn wynebu ei ganlyniadau gwaethaf.

“Pobl ifanc, fel Greta, sydd yn ysbrydoli newid. Mae streicwyr ysgol ac Extinction Rebellion ar flaen y gad yn y sgwrs amgylcheddol. Ond roedd eu neges yn glir – mae arnom angen mwy na siarad, mae angen gweithredu.  

“Heb weithredu cyflym, ystyrlon a dwys ar hinsawdd, yn fuan iawn byddwn yn wynebu argyfwng dirfodol gwirioneddol ac uniongyrchol.

“Rwy’n gobeithio mai’r cam cyntaf oedd heddiw tuag at roi newid hinsawdd ar frig yr agenda gwleidyddol, fel y gellir gweithredu yn yr ychydig amser sydd gennym ar ôl i ymdrin â’r pwnc hanfodol bwysig hwn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.