Cartrefi incwm-isel ar eu colled fwy na neb yn achos pleidlais i adael

freespeech.png

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi rhybuddio y bydd cartrefi incwm-isel ar eu colled yn fwy na neb yn sgil y sioc economaidd pe bai’r DG yn pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Wrth ddyfynnu ffigyrau newydd gan y Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, nododd Leanne Wood y byddai Cymru a’i heconomi cyflog-isel yn cael ei tharo’n anghymesur, yn enwedig os yw llywodraeth y DG yn glynu at siarter gyllidol llym y Canghellor a gwneud toriadau dwfn i wariant cyhoeddus.

Dywedodd Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru:

“Pe bai’r DG yn pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r holl dystiolaeth yn dangos mai cartrefi incwm-isel fyddai ar eu colled fwy na neb.

“Mae’r ymchwil newydd hwn yn dangos y byddai pleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn cael effaith ar dderbynebau treth, gan orfodi newidiadau i bolisiau treth a gwariant.

“Pe bai’r Canghellor yn dymuno bwrw mlaen gyda’i siarter gyllidol llym, bydd hyn yn golygu y gall gartrefi incwm-isel golli hyd at £5,542 y flwyddyn mewn credydau treth a thaliadau gwarchodaeth gymdeithasol yn 2020.

“Mae Cymru eisoes yn dioddef effeithiau economi cyflog-isel, sy’n golygu y byddai sioc economaidd pleidlais i adael yn debygol o daro cartrefi Cymreig yn anghymesur.

“Heb os, byddai gweithwyr Cymreig ar eu colled pe baem yn gadael yr UE.

“Mae’r UE yn sicrhau nifer o fuddiannau i’r economi Gymreig ac i hawliau gweithwyr. Pleidlais i Aros ar Fehefin 23 sydd yn gwneud y mwyaf o synnwyr economaidd i Gymru.”

Nodiadau

- The EU Referendum and Fiscal Impact on Low Income Households 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.