Pôl piniwn anhygoel yn dangos cefnogaeth hanesyddol i annibyniaeth ar 40% – os byddai’n golygu aros yn yr UE

120919_Pol_Annibyniaeth.png

Byddai dros 40% a fynegodd dewis yn cefnogi annibyniaeth i Gymru os byddai’n golygu fod Cymru’n gallu parhau i fod yn aelod o’r UE, yn ôl ffigurau newydd.

Mae pôl piniwn anhygoel newydd a gyhoeddwyd heddiw wedi dangos cefnogaeth hanesyddol i Gymru, os byddai’n golygu fod Cymru’n gallu parhau i fod yn aelod o’r UE, ar 41% ymhlith y sawl a fynegodd dewis.

Dangosodd y pôl gan YouGov y byddai cefnogaeth i annibyniaeth yn codi i’w lefel uchaf yn hanes y polau os byddai Cymru’n gallu parhau i fod yn aelod o’r UE trwy fod yn wlad annibynnol.

Mewn cwestiwn arall, dywedodd 31% o’r sawl a fynegodd dewis y byddent yn cefnogi annibyniaeth pe cynhaliwyd refferendwm yfory.

Daw’r pôl wedi cyfres o ralïau yng Nghaerdydd, Caernarfon a Merthyr Tudful, pan i 8,000 o bobl orymdeithio dros annibyniaeth.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae’r rhain yn ffigurau anhygoel sy’n dangos cefnogaeth hanesyddol i nod Plaid Cymru o ennill annibyniaeth i Gymru.

“Mae San Steffan mewn cawlach ac mae llywodraeth Dorïaidd ddiofal Boris Johnson a gwrthblaid ddi-drefn fondigrybwyll Jeremy Corbyn yn difetha dyfodol Cymru.

“Does dim rhyfedd ein bod yn gweld cynnydd aruthrol mewn cefnogaeth i Gymru Newydd – cenedl yn falch o gymryd ei lle fel partner cyfartal ar y llwyfan ryngwladol.

“Wedi inni fynd heibio Llafur yn yr etholiad Ewropeaidd, mae Plaid Cymru wedi sicrhau ein lle fel gwir blaid Cymru dros Aros yn yr UE, wrth frwydro yn erbyn cyflafan Brexit di-gytundeb a thros llewyrch i’n cenedl yn y dyfodol.

“Mae annibyniaeth yn symud o’r ymylon i’r brif ffrwd. Mae ein cenedl ar symud. Wrth i Boris Johnson fynd â ni’n agosach ar ddiben y clogwyn, bydd mwy a mwy o bobl yn mynnu Cymru allfrydig sy’n rhydd o ddirmyg San Steffan.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.