Rhaid i’r Canghellor roi hwb i wariant ar seilwaith, medd Plaid Cymru

Edwardsbuilders.jpg

Mae Plaid Cymru yn annog Canghellor y DG i ddefnyddio Datganiad yr Hydref i ddod â gwariant ar seilwaith yn ôl i lefelau 2008, mewn ymgais i ail-gydbwyso’r economi.

Wrth feirniadu “obsesiwn parhaus” San Steffan a de-ddwyrain Lloegr, mae llefarydd y blaid ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, yn galw am i wariant ar seilwaith gael ei ledaenu ar draws y DG.

Mae Mr Edwards yn galw ar y Canghellor i wneud cyfres o ymrwymiadau i fuddsoddi mewn prosiectau mawr i uwchraddio seilwaith yng Nghymru ac i gyhoeddi nifer o brosiectau sy’n barod i gychwyn er mwyn rhoi tanio economi Cymru.

Bu Plaid Cymru ers amser yn pledio buddsoddiad cyfalaf ychwanegol o 1 y cant o GDP, fyddai’n cyfateb i ryw £20 biliwn o fuddsoddiad pellach. Byddai hyn yn gyfystyr â £560 miliwn y flwyddyn yn ychwanegol i Gymru.

Yn ei sylw, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS:

“Mae’r cynllun econom aidd tymor-hir wedi methu. Mae rhaglen llymder San Steffan wedi llwgu ein heconomi a rhaid i’r Canghellor gydnabod hyn a gweithredu yn un ol â hynny.

“Rhaid dod â gwariant ar seilwaith yn ôl i’r lefelau lle’r oeddent cyn y chwalfa ariannol a dylai gael ei ledaenu yn gyfartal ar draws yr holl Deyrnas Gyfunol. All obsesiwn parhaus San Steffan â de-ddwyrain Lloegr ddim parhau.

“Mae rhai rhannau o’r DG wedi gweld buddsoddiad mawr mewn seilwaith ond maent yn gofyn i Gymru fodloni ar friwision o fwrdd San Steffan.

“Allwn ni ddim parhau i oddef pobl yn dweud wrthym fod buddsoddiadau megis HS2 a Crossrail yn fuddsoddiadau i Gymru. Tydyn nhw ddim. Buddsoddiad yng Nghymru fyddai rheilffordd gyflym yng Nghymru, ond mewn gwirionedd rydym yn dal i aros am ein modfedd gyntaf o reilffordd drydan, heb sôn am un uwch-gyflym.

“Rhaid i’r Canghellor gynyddu gwariant ar seilwaith a’i godi i’r lefelau fel yr oeddent yn 2008. Byddai cynydd o ddim ond 1% mewn GDP yn golygu hwb gwerth £20 biliwn a byddai’n sbarduno gweithgaredd economaidd.

“Mae’r cynllun economaidd tymor-hir yn ddarnau, ac yn edrych yn debycach o lawer i gybolfa economaidd tymor-byr. Rhaid i’r Canghellor ddefnyddio Datganiad yr Hydref i gael gafael ar yr economi fel ei bod yn gweithio i bob rhan o’r DG, yun hytrach na dim ond de-ddwyrain Lloegr.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.