‘Dyma’r amser i weithredu ar feddyginiaethau’ - Rhun ap Iorwerth

00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Plaid Cymru yn galw am weithredu argymhellion yr adolygiad ar Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) yn llawn.

Mae’r Aelod Cynulliad ac Ysgrifennydd Iechyd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, wedi galw am weithredu'n llawn argymhellion yr adolygiad mewn i'r system Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR).

Daw'r cyhoeddiad wrth i’r Llywodraeth gyhoeddi datganiad ar yr adolygiad. Roedd yr adolygiad annibynnol yn gonsesiwn allweddol enillodd Plaid Cymru gan y Blaid Lafur y flwyddyn ddiwethaf yn dilyn etholiad y cynulliad. Mae'r adolygiad yn cefnogi galwadau Plaid Cymru mewn nifer o feysydd, yn cynnwys:

• Dileu y maen prawf fod rhaid i gleifion orfod dangos fod yr angen yn 'eithriadol' gael ei diddymu.
• Yr angen i sicrhau fod llawer mwy o gysondeb cenedlaethol drwy’r broses.
• Bod y broses ei hun angen bod yn llai biwrocrataidd, ac fod angen dealltwriaeth ehangach.

Mae mynediad at feddyginiaethau wedi bod yn faes dadleuol yng ngwleidyddiaeth Cymru, gydag adroddiadau yn y cyfryngau o gleifion yn cael eu rhwystro rhag cael mynediad at driniaethau yn ddigwyddiad rheolaidd yn y blynyddoedd diwethaf. Mae'r pryder mwyaf wedi bod gyda’r system Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol, ble mae loteri côd post wedi bodoli yng Nghymru, gydag achosion o gleifion yn cael eu cymeradwywyd ar gyfer triniaethau mewn un awdurdod iechyd, ond nid mewn un arall.

Roedd diwygio'r system Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol yn ymrwymiad maniffesto allweddol gan Blaid Cymru.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun Ap Iorwerth:

"Rydym yn edrych ymlaen at weld sut mae'r llywodraeth yn ymateb i'r adolygiad. Roedd sicrhau'r adolygiad hwn yn bwysig i gannoedd o gleifion sy'n gorfod mynd drwy'r broses hon bob blwyddyn, ond nawr yw'r amser ar gyfer cyflwyno newidiadau sy’n cael eu hargymell.

"Bydd newid y prawf 'eithriadol' annheg gyda phrawf 'budd clinigol sylweddol' yn helpu mwy o gleifion gael y driniaeth sydd ei angen arnynt. Rydym hefyd yn falch bod yr adolygiad yn cytuno â Phlaid Cymru fod gormod o anghysondebau yn y gorffennol rhwng byrddau iechyd yng Nghymru, ac yn credu fod cynigion yr adolygiad ar gyfer Swyddogaeth Ansawdd Genedlaethol i fonitro paneli, ynghyd â dyletswydd i adrodd yn ôl ar anghysondebau, o gymorth i fynd i’r afael â hyn.

"Ni ddylai unrhyw glaf yng Nghymru fyth gael ei rhwystro rhag cael triniaeth a allai achub bywyd oherwydd biwrocratiaeth a phroses nad yw’n cael ei deall yn iawn."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.