Llais y cleifion yn agwedd hanfodol o’r adolygiad o CCCU

Rhun.jpg

Plaid Cymru yn sicrhau adolygiad o’r system annheg o gyllido ceisiadau cleifion

Mae Plaid Cymru wedi sicrhau adolygiad o’r system annheg o Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol. Yr oedd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol y Blaid dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rhun ap Iorwerth, yn croesawu’r cyhoeddiad am aelodau’r panel adolygu, a chroesawodd yn arbennig gynnwys Irfon Williams, sylfaenydd ymgyrch Hawl i Fyw, a fydd yn sicrhau bod llais y claf yn cael ei glywed.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rhun ap Iorwerth:

“Mae’r adolygiad hwn yn arwyddocaol dros ben ac y mae’n dyst i waith caled Plaid Cymru ar y mater hwn. Mae’r system bresennol yn loteri cod post ac yn gwneud i gannoedd o gleifion sydd yn ddifrifol wael orfod goresgyn rhwystrau biwrocrataidd cyn iddynt allu cael triniaeth. Dyna pam y bu Plaid Cymru yn ymgyrchu ers tro byd am well system, sydd yn rhoi terfyn ar y cymal natur eithriadol – yr angen i glaf brofi fod ei angen yn eithriadol – ac a fydd yn sicrhau penderfyniadau cyson a theg.

“Rwy’n arbennig o falch y bydd y panel adolygu yn cynnwys cynrychiolydd cleifion. Mae gan Irfon Williams brofiad helaeth uniongyrchol o ddiffygion y system bresennol, ac yr wyf yn siwr y bydd ef yn gofalu y clywir llais y claf.

“Wedi gwrthod galwadau Plaid Cymru i ddechrau am system decach, mae cyhoeddiad heddiw yn gyfaddefiad gan Lywodraeth Cymru mai camgym,eriad oedd anwybyddu ein galwadau. Rwyf yn hyderus y bydd yr adolygiad hwn yn arwain at well a chyflymach proses ar gyfer cyrchu triniaethau trwy CCCU, fydd o les i gannoedd o gleifion bob blwyddyn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.