Diwedd y Prif Weinidog, ond dechrau brwydro'r Brexit newydd

Adam_conference.jpg

Wrth ymateb i ddatganiad ymddiswyddo y Prif Weinidog, dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price:

"Er fy mod yn anghytuno'n ffyrnig â Theresa May ar bron bob pwnc, dengys ei haraith  ymddiswyddo ei hymrwymiad i wneud yr hyn oedd yn ei barn hi yn iawn. Rwy'n dymuno'n dda i Theresa May yn y dyfodol, ond y funud hon rydym yn wynebu her gynyddol.

"Ar risiau Downing Street, soniodd Theresa May am gyfan dwad, ond doedd hi ei hun ddim yn barod i gyfaddawdu.  Trwy lynu'n haearnaidd at ei llinellau coch, anwybyddodd Mrs May  fuddiannau Cymru  a miliynau ledled y DG oedd wedi eu dieithrio gan ei hagwedd at Brexit, fel y'i crynhowyd ganddi yn ei hymadrodd  "Mae Dim Bargen yn well na bargen wael".

"Efallai mai dyma ddiwedd y Prif Weinidog, ond mae'n dechrau brwydr Brexit newydd.  Dros yr wythnosau nesaf,fe welwn ras arfau  gwrth-UE  ymysg aden Brexitaidd  y Blaid Doriaidd. Allwn  ni ddim gadael i'r wleidyddiaeth ffantasi a'n  harweiniodd  i'r llanast hwn ddiffinio ein llwybr  at y dyfodol.

 

"Peidiwch a gwastraffu'r amser hwn" meddai Donald Tusk, pan roddodd yr estyniad  olaf hwnnw. Mae arna'i ofn fod y Llywodraeth Brydeinig hon eisoes wedi peidio a gwrando ar y cyngor doeth hwnnw.Trwy ei roi gerbron y bobl,mewn refferendwm llais terfynol,   gallasai Brexit fod wedi ei ddatrys fisoedd yn ol."


Dangos 1 ymateb

  • Benjamin O'Keeffe
    published this page in Newyddion 2019-05-28 15:32:55 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.