San Steffan, nid Ewrop, ddylem ni fod yn ei adael

30219189787_52eb282288_o.jpg

Yr achos dros annibyniaeth Cymru’n cael ei hyrwyddo gan lanast cabinet San Steffan.

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC, wedi dweud bod yr anhrefn yn San Steffan a achoswyd gan ‘gytundeb’ Brexit y Prif Weinidog yn hwb i’r achos dros annibyniaeth Cymru.

Gyda llywodraeth Theresa May ar fin dymchwel, a dim ateb i Brexit ar y gorwel, dywedodd arweinydd y Blaid “ei bod yn amlwg ein bod yn yr undeb anghywir”.  

Does dim cyfeiriad at Gymru yn y 500 a mwy o Gytundeb Ymadael yr UE gan Lywodraeth Prydain nac yn y Datganiad Gwleidyddol. 

Ddoe, cadarnhaodd Plaid Cymru na fyddai ei ASau yn cefnogi Cytundeb Ymadael na Datganiad Gwleidyddol Prif Weinidog San Steffan yn y ‘bleidlais ystyrlon’.  

Mewn sylw, meddai Adam Price AC:

“Mae San Steffan yn barod i ddileu biliynau o bunnoedd o economi Cymru dros syniad na ellir ei gyflawni,  yn cael ei werthu gan dwyllwyr. Mae Brexit yn newyddion drwg i Gymru, ac y mae’r ffeithiau yn cadarnhau hynny.

“Yn amlwg, rydym yn gadael yr undeb anghywir. Bu Ewrop yn gyfaill i ni, tra bod San Steffan yn ddigon bodlon i weld ein pobl yn dioddef.

“Mae Cymru wedi’i chadwyno i long sy’n suddo ac sy’n anelu at fynydd iâ Brexit. Gadewch i ni ddatgysylltu ein hunain oedi wrth lanast San Steffan a llywio llwybr gwell a chliriach i’’n cenedl.

“Mae ein dyfodol Ewropeaidd yn annatod ynghlwm â’n hannibyniaeth. 

“San Steffan, nid Ewrop, ddylen ni fod yn ei adael.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.