Ymateb Plaid Cymru i newidiadau mewn addysg gychwynol

 

 

00_Llyr_Gruffydd_AC.JPG

Wrth ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru o’r meini prawf ar gyfer achredu rhaglenni addysg gychwynnol athrawon, dywedodd  Llŷr Gruffydd, Ysgrifennydd Addysg, Plant, Sgiliau a Dysgu Gydol Oes Cabinet Cysgodol Plaid Cymru:
 

"Mae Plaid Cymru wedi pwysleisio bob amser pa mor bwysig yw sicrhau bod gweithredu'r diwygiadau addysg yn cael eu gwneud mor effeithiol â phosibl - os ydym am drosglwyddiad llyfn i Gwricwlwm Donaldson newydd,  mae'n rhaid i ni gael athrawon “Donaldson” parod

"Felly, mae'r cyhoeddiad heddiw i'w groesawu o ran cyflwyno newidiadau i'r rhaglen hyfforddiant cychwynnol i athrawon, fydd yn sicrhau fod athrawon newydd yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i addysgu'r cwricwlwm newydd.

" Fodd bynnag, rwy’n siomedig nad oedd y cyhoeddiad heddiw yn mynd ymhellach o ran mynd i'r afael â phroblem gynyddol sy'n ein hwynebu yng Nghymru mewn perthynas â recriwtio athrawon. Mae nifer yr athrawon sy’n cael eu hyfforddi yng Nghymru wedi haneru yn ystod y degawd diwethaf, mae targedau recriwtio ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd yn cael eu methu, tra bod nifer sylweddol o athrawon yn gadael y proffesiwn. Mae angen mynd i'r afael ar mater hwn ar frys os ydym i osgoi argyfwng mewn niferoedd athrawon yng Nghymru. "

Diwedd

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.