Datganiad Leanne Wood ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod

2016_LW6.jpg

Mae Diwrnod Rhyngwladol Menywod yn cynnig cyfle i adnabod yr heriau rydym yn parhau i’w hwynebu, tra hefyd yn dathlu'r menywod sydd wedi gweithio tuag at gydraddoldeb i ni gyd.

Dydyn ni dal ddim yn byw mewn byd cydradd. Mae dwy fenyw pob wythnos yn cael eu lladd gan bartner neu gyn-bartner, mae llymder yn effeithio’n galetach ar fenywod, ac fel rydym yn gwybod gan y rheiny sydd wedi rhannu eu profiadau dros y misoedd diwethaf, mae aflonyddu rhywiol yn gyffredin ym mhob maes. Yn cynnwys gwleidyddiaeth.

Mae’r straeon rydyn ni wedi clywed am aflonyddu rhywiol wedi peri gofid, fel rhai o’r ymosodiadau rydym wedi eu gweld ar fenywod a ffeministiaeth, ambell un gan rai o'r dynion mwyaf pwerus yn y byd. Fodd bynnag, mae’r ymateb gan fudiad gynyddol fawr o fenywod amrywiol sydd wedi penderfynu ceisio newid pethau wedi bod yn ysbrydoledig. 

O’r menywod WASPI sy’n ymgyrchu dros bensiynau teg, i’r menywod mewn pob math o weithleoedd sydd wedi dod i’r amlwg i ddweud ‘dyna’r diwedd’ ar aflonyddu rhywiol a’r Cynghorydd Elyn Stephens yn gweithio i daclo tlodi’r mislif yn Rhondda Cynon Taf – mae enghreifftiau o’n cwmpas ym mhobman o fenywod sy’n codi llais a dod at ei gilydd i newid pethau.

Ac felly eleni ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod, hoffwn i ailadrodd fy ngalwad am fwy o fenywod i sefyll fel ymgeiswyr Plaid Cymru ar bob lefel o swyddi etholedig. Yn benodol, hoffwn i weld mwy o fenywod ifanc, lesbiaidd, deurywiol, traws, dosbarth gweithiol a menywod o leiafrifoedd ethnig ar flaen y gad yn ein mudiad cenedlaethol.

Rydym ond wedi teithio mor bell diolch i’r menywod a ddaeth gynt, felly os ydych chi’n meddwl gall pethau fod yn well: chwaraewch eich rhan. Os ydyn ni am barhau i newid pethau, bydd eich angen chi.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.