Jacqueline Hurst

JacquelineHurst.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy

Mae Jacqueline Hurst MSc (Econ) B A (Anrh) Dip S.W. yn weithwraig gymdeithasol annibynnol sydd wedi gweithio yn ne a gogledd Cymru yn ogystal ag yn siroedd y ffin yn Lloegr.

Ers llawer blwyddyn, bu’n gweithio i gefnogi plant, oedolion a chleifion ysbytai dan amgylchiadau anodd. Fe’i ganed yn ne Llundain, a symudodd i Gymru 20 mlynedd yn ôl i hyfforddi ym Mhrifysgol Abertawe. Aeth ymlaen i weithio yng Nghastell Nedd, Merthyr Tudful a Sir Gaerfyrddin cyn ymgartrefu yng Nghaergwrle yn y gogledd (Alun a Glannau Dyfrdwy).

Mae’n gwirfoddoli gyda charnifal yr haf, ac y mae ei phlant yn mynychu’r ysgolion lleol. Fel rhiant, mae Jacqueline yn poeni nad oes digon o arian yn cael ei ddarparu ar gyfer ysgolion yn Sir y Fflint.

"Er i mi gael fy ngeni y tu allan i Gymru ac nad wyf yn siarad Cymraeg, mae’r ardal lle’r wyf yn byw yn bwysig i mi, ac yr wyf wedi cael fy nghroesawu’n gynnes gan Blaid Cymru," meddai.

"Mae’r ffaith ein bod yn canolbwyntio ar beth yn union sy’n digwydd yng Nghymru yn hanfodol os yw’r genedl am gyrraedd ei llawn botensial."

Helpwch ymgyrch Jaqueline

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.