James Radcliffe

James_Radcliffe_5.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Pen-y-Bont ar Ogwr

Mae James yn gweithio fel ymchwiliydd yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mae ganddo brofiad helaeth o weithio o fewn ymchwil marchnad a chymdeithasol o fewn y sector breifat a'r trydydd sector.

Mae'n teimlo'n gryf ynghylch cyfiawnder cymdeithasol a gwella gwasanaethau cyhoeddus. Mae ganddo radd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Y tu allan i'r gwaith mae'n mwynhau cerddoriaeth ac mae'n gwirfoddoli mewn cartref i gŵn yn Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae'n ei drigegau ac yn byw ym Mhen-y-bont gyda'r wraig a'u dwy gath.

Helpwch ymgyrch James

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.