Datganiad yr Hydref yn Profi'r Angen i Aros yn y Farchnad Sengl

Jonathan_Edwards1bsmall.jpg

Gan ymateb i Ddatganiad yr Hydref y Canghellor, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS:

“Mae’r datganiad hwn yn cadarnhau bod y cynllun hirdymor honedig mewn gwirionedd yn sgrambl tymor byr. Bydd dirywiad cyflym yr economi yn cael effaith poenus ar swyddi a chyflogau’r bobl sy’n byw yma ac mae’r Canghellor nawr yn wynebu twll o £120 biliwn mewn arian cyhoeddus oherwydd bod ei lywodraeth yn mynnu rhoi’r gorau ar ein haelodaeth o’r Farchnad Sengl.

“Mae ffigyrau newydd yr OBR yn dangos economi sydd yn gwywo ar ôl chwe blynedd o lywodraethu Torïaidd. Mae twf is yn golygu llai o swyddi, ac mae chwyddiant uwch yn golygu costau byw uwch – dyma yw gwedd bywyd dan lywodraeth Geidwadol.

“Beth sydd ei angen yw rhaglen sylweddol o fuddsoddiad mewn isadeiledd ar draws Prydain, er mwyn cydbwyso'r economi. Dyw e ddim digon da i ddweud wrth bobl Cymru y gwnawn nhw weld budd o brosiectau Lloegr-yn-unig fel HS2 neu Crossrail, rydym angen ymrwymiadau isadeiledd mawr ar gyfer Cymru.

“Unwaith eto, doedd braidd dim yn y datganiad hwn i helpu economi Cymru a chau’r gwagle cyflogau sydd rhyngom ni a Lloegr. Mae’n allweddol bod Cymru yn parhau â’u chysylltiadau economaidd rhyngwladol a bydd Plaid Cymru yn parhau i ymladd i ddiogelu ein haelodaeth o’r Farchnad Sengl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.