A yw Jeremy Corbyn yn anwybyddu'r ffaith fod ei blaid ei hun mewn llywodraeth yng Nghymru, neu ddim ond yn wleidyddol anllythrennog?

Bethan.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Jeremy Corbyn o anwybyddu'r ffaith fod ei blaid ei hun mewn llywodraeth yng Nghymru ac y gallasai weithredu ar ddigartrefedd a thlodi pe bai'n dymuno gwneud, wrth i Mr Corbyn ymweld â'r Gŵyr heddiw.

Dywedodd nodyn i'r wasg gan y blaid Lafur i nodi'r digwyddiad fod y Ceidwadwyr yn methu cenhedlaeth gyfan o blant, ond methodd y nodyn grybwyll y ffaith fod Llafur mewn llywodraeth yng Nghymru a'i bod hithau wedi methu ymdrin â materion fel digartrefedd a thlodi hefyd.

Mae Bethan Sayed, AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, wedi cwestiynu a fyddai Mr Corbyn yn rhoi cyfarwyddyd i Brif Weinidog y blaid Lafur i 'ryddhai potensial pob plentyn' yng Nghymru fel yr oedd yntau'n bwriadu gwneud yn Lloegr.

Bu i Ms Sayed gyhuddo Mr Corbyn o anllythrennedd gwleidyddol, oherwydd roedd llawer o'r hyn roedd yn bwriadu trafod ar ei ymweliad â'r Gŵyr yn ddatganoledig.

Dywedodd Bethan Sayed AC, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru:

"Mae'n ymddangos fod Jeremy Corbyn yn ymweld â chlwb cinio i blant yn y Gŵyr heddiw i ddweud fod y Ceidwadwyr yn methu cenhedlaeth gyfan o bobl ifanc drwy ddigartrefedd a thlodi sydd ar gynnydd. Yr hyn mae Mr Corbyn yn methu â chydnabod, wrth gwrs, yw fod ei blaid ei hun mewn llywodraeth yng Nghymru a'i bod yn gallu gwneud rhywbeth am ddigartrefedd a thlodi os yw'n dymuno.

"Soniodd datganiad i'r wasg gan Lafur i nodi ymweliad Mr Corbyn 'â Chymru' am adroddiad gan Gomisiynydd Plant Lloegr a chynlluniau Mr Corbyn am Lywodraeth Lafur yn Llundain. Mae llawer o'r hyn sydd ganddo mewn cof yn ddatganoledig, ac felly'n ddieffaith yng Nghymru. A fydd yn rhoi cyfarwyddyd i Brif Weinidog y blaid Lafur yng Nghymru i 'ryddhau potensial pob plentyn' yn ein gwlad ni?

"Ar ei orau, mae Mr Corbyn yn wleidyddol anllythrennol ac yn syml iawn yn methu deall sut mae llywodraeth ddatganoledig yn gweithio. Ar ei waethaf, mae'n anwybyddu yn bwrpasol y ffaith fod ei blaid ei hun - sy'n rhedeg Llywodraeth Cymru - wedi rhedeg allan o syniadau a chymhelliant i wella bywydau pobl Cymru.

"Mae pobl yn y Gŵyr ac ar draws Cymru yn sylweddoli fod Cymru'n dal i gael ei dal 'nôl rhag gwireddu ei photensial cyfoethog ei hun fel cenedl, a hynny wedi dau ddegawd o lywodraeth gan Lafur. Mae Llafur wedi tyfu'n hunanfodlon a does ganddi ddim arloesedd nag egni amdani. Yn 2021, bydd llywodraeth Plaid Cymru radical dan arweinyddaieth Adam Price yn cymryd yr awennau ac yn adeiladu'r Gymru newydd rydym oll yn dyheu amdani."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.