Jonathan Clark

Jonathan_Clark.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Mynwy

Ganed Jonathan Clark ym 1966, cafodd ei fagu yng Nghasnewydd a’i addysgu yn Ysgol Gyfun St Julian, Casnewydd, Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, gan ennill BA (Anrh) mewn Hanes, ac ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, gan ennill MA mewn Astudiaethau Celto-Rufeinig.

Yn ddiweddar, mae wedi cwblhau Ymchwil MPhil ym Mhrifysgol Caerdydd mewn Archeoleg Rufeinig. Mae’n gweithio mewn technoleg gwybodaeth ym Mhrifysgol De Cymru, yn gerddwr brwd ac yn cefnogi Clwb Pêl-droed Casnewydd, a’r Dreigiau.

Mae Jonathan wedi brwydro dros sedd Mynwy sawl tro dros y blynyddoedd. Mae’n briod â Maria, ac yn byw yng Nghasnewydd.

Helpwch ymgyrch Jonathan

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.