Mae’r frwydr am gyfiawnder i deuluoedd cwm taf yn parhau

Helen_Mary_Jones2.jpg

Mae Plaid Cymru wedi addo parhau i frwydro dros gyfiawnder i deuluoedd sgandal Cwm Taf wedi i’r bleidlais o ddiffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd Llafur fethu o 23 i 31 heb neb yn ymatal.

Dilynodd y cynnig gyhoeddi’r adroddiad annibynnol ar wasanaethau mamolaeth yng nghyn-Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar 30 Ebrill 2019 oedd yn amlinellu patrwm pryderus o fethiannau difrifol yng ngwasanaethau mamolaeth Cwm Taf.

Daeth hyn yn sgil adroddiadau eraill, gan gynnwys adroddiad Andrews yn 2014 ar Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell Nedd Port Talbot ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a chan Donna Ockenden ynghylch y gofal a’r driniaeth a dderbyniodd cleifion ar ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd.

Dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Helen Mary Jones AC y dylid dal y Gweinidog Iechyd Llafur i gyfrif am y patrwm erchyll o fethiant yn GIG Cymru.

Yn dilyn y bleidlais, rhoes Helen Mary Jones addewid i deuluoedd Cwm Taf na fyddai Plaid Cymru yn eu hanghofio, a galwodd am drawsnewid y fframwaith llywodraethiant a gofal er mwyn sicrhau ‘na fydd hyn yn digwydd eto’.

Dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Helen Mary Jones AC:

“Mae’r frwydr am gyfiawnder i’r teuluoedd yn parhau. Gwnaethom addewid i deuluoedd Cwm Taf na fyddwn fyth yn anghofio’r hyn maent wedi ddioddef ac fe gadwn yr addewid hwnnw. 

“Mae Plaid Cymru yn galw am fframwaith cryfach o lywodraethiant ac ansawdd gofal er mwyn gwneud yn siŵr na fydd hyn yn digwydd eto. Rhaid i fframwaith o’r fath gynnwys corff proffesiynol i reolwyr y GIG gyda’r gallu i ddiswyddo rheolwyr am berfformiad gwael ac Arolygiaeth Gofal Iechyd gwirioneddol annibynnol i Gymru.

“Mae arnom hefyd angen corff annibynnol i gasglu a chyhoeddi ystadegau ar berfformiad sydd â’r grym i fynnu bod byrddau iechyd yn darparu data. Dylid hefyd gosod dyletswydd gyfreithiol o onestrwydd ar bob gweithiwr iechyd proffesiynol, gan gynnwys y rheolwyr, a system gwynion go-iawn a chadarn sy’n cefnogi teuluoedd a chleifion.

“Bydd y Blaid hefyd yn gweithio i sicrhau bod Pwyllgor Iechyd y Cynulliad yn craffu ar y Llywodraeth ac y gall y teuluoedd roi tystiolaeth i’r Pwyllgor. Fe wnawn bopeth yn ein gallu i ddal y Llywodraeth a’r Bwrdd Iechyd i gyfrif er mwyn gwneud yn siŵr fod y newid sydd ei angen mewn gwirionedd yn cael ei gyflawni ac na fydd yn rhaid i’r un teulu eto fynd trwy’r fath ddioddefaint.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.