Dogfennau a ddatgelwyd yn dangos nad yw diwydiannau allweddol Cymru yn flaenoriaeth yn nhrafodaethau Brexit

Adam_and_Steffan.JPG

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i adroddiadau am ddatgelu rhestr flaenoriaeth o ddiwydiannau gan Lywodraeth y DG yn nhrafodaethau Brexit trwy honni ei fod yn dangos eu bod yn ‘anwybyddu’ dyfodol economi Cymru. Mae’r ddogfen yn rhestru dur fel diwydiant â blaenoriaeth isel, er ei fod yn cynnal degau o filoedd o swyddi yng Nghymru, tra bod bancio yn ddiwydiant blaenoriaeth uchel.

Dywedodd Steffan Lewis AC, Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol:

“Mae gweld diwydiannau allweddol Cymru ar waelod rhestr gudd Llywodraeth y DG o flaenoriaethau ar gyfer trafodaethau Brexit yn dangos eu bod yn llwyr anwybyddu Cymru ac economi Cymru.

“Yn fwy nac unrhyw ran arall o’r DG, mae economi Cymru yn cael ei gyrru gan ein hallforion i weddill yr UE. Ar hyn o bryd, aiff 67% o holl allforion Cymru i’r UE ac y mae 200,000 o swyddi yn gysylltiedig â’n cyfranogiad yn y farchnad sengl. Bydd bargen Brexit nad yw’n cynnwys diwydiannau hanfodol Cymru yn peryglu swyddi.

“Mae 90% o allforion amaethyddol Cymru yn mynd i’r UE. Ac eto, nid yw Llywodraeth y DG wedi dweud y bydd yn cynnig y gefnogaeth sydd ei fawr angen i’r sector yn ystod y trafodaethau, a allai fygwth dyfodol diwydiant amaethyddol Cymru.

“Does dim rhaid i adael yr Undeb Ewropeaidd fod yn niweidiol i economi Cymru, ond gallai Brexit Torïaidd caled sy’n blaenoriaethu bancio dros ddur fod yn llethol. Bydd Plaid Cymru yn parhau i frwydro dros y fargen Brexit orau i Gymru, un sy’n golygu ein bod yn parhau i gymryd rhan yn y farchnad sengl, i amddiffyn swyddi a’n heconomi.

“Rhaid i Gymru gael llais yn nhrafodaethau Brexit neu bydd Llywodraeth y DG yn anwybyddu Cymru ac yn parhau i flaenoriaethu bancwyr Dinas Llundain dros ddyfodol economi Cymru.”

Dywedodd Adam Price AC, Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi a Chyllid:

“Mae gweld un o ddiwydiannau sylfaenol Cymru, diwydiant sydd yn werth dros £3bn y flwyddyn i economi Cymru wedi ei wthio i’r ymylon fel ‘blaenoriaeth isel’ yn hollol warthus.

“Fodd bynnag, dyw hyn ddim yn syndod o gwbl o gofio, ers i Theresa May ddod yn brif Weinidog, fod argyfwng y diwydiant dur wedi llithro i lawr agenda Llywodraeth y DG, ac mai un cyfeiriad yn unig oedd ato ym mhapur gwyrdd diweddar y llywodraeth ar Strategaeth Ddiwydiannol i’r DG.

“Mae parhau i gymryd rhan yn y farchnad sengl yn hanfodol i’r diwydiant dur yng Nghymru, gan fod mwy na dwy ran o dair o allforion dur o Gymru yn mynd i’r UE. Bydd Plaid Cymru yn parhau i frwydro i amddiffyn swyddi yn ein diwydiant dur a’r economi yn ehangach.

“Fodd bynnag, mae’n glir na fydd buddiannau economi Cymru yn cael eu blaenoriaethu gan y Llywodraeth Dorïaidd hon yn San Steffan wrth iddynt barhau i fynd am Brexit caled a dinistriol”.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.