11 peth dyw San Steffan ddim eisiau chi wybod am Brexit

11westminster.jpg

Ar Ddydd Mawrth, bydd San Steffan yn decrhau trafod gwelliannau i'r Mesur Ymadael - y cam mawr nesaf tuag at adael yr Undeb Ewropeaidd. Bydd Plaid Cymru yn atgoffa Ty'r Cyffredin fod pedair gwlad yn y Deyrnas Gyfunol, nid dim ond un. 

Dylai pob un wlad yn y Deyrnas Gyfunol, yn cynnwys Cymru, gael llais ar y Mesur allweddol hwn ac fe fydd ein gwelliant ni yn rhoi'r llais yna i ni. Dyma rai o'r rhesymau pam fod rhaid i Gymru gael llais:

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.