Datganiad gan Blaid Cymru ar bleidlais annibyniaeth Cwrdistan

conference.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Rhyngwladol, Jonathan Edwards MP wedi rhyddhau datganiad ar ran Plaid Cymru ar refferendwm annibyniaeth Cwrdistan.

Dywedodd Jonathan Edwards:

"Mae Plaid Cymru yn croesawi’r bleidlais dros annibyniaeth yn y rhan o Cwrdistan sydd o fewn ffîn Irac. Rydym yn llongyfarch Cwrdiaid Cymru.

“Mae’r bleidlais hon yn fandad dros wladwriaeth Cwrdaidd ac mae rhaid i’r gymuned ryngwladol adnabod y mandad hwnnw. Mae’r bleidlais yn fynegiant o ddemocratiaeth ac mae’r gymuned ryngwladol wedi honni eu bod eisiau gweld democratiaeth yn datblygu yn y rhanbarth. Byddai gwrthwynebu’r bleidlais yma, neu ei rym moesol yn tanseilio’r honiadau hynny ac yn bradychu pobl Cwrdistan.

“Dylai hawl pobl Cwrdaidd dros hunan-lywodraeth cael ei barchu gan y gwahanol wladwriaethau ar hyd y rhanbarth ac mae Plaid Cymru yn parhau i gefnogi eu hymrechion hir a dewr dros ryddid a pharch.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.