Llafur yn methu ag ymateb ar ffracio

fracking.jpg

Mae cais Rhyddid Gwybodaeth wedi datgelu fod Llywodraeth Cymru wedi methu ag ymateb i’r Awdurdod Olew a Nwy llynedd ynghylch moratoriwm ar ffracio ar waethaf ymdrechion gan yr awdurdod am eglurder.

Rhoes y Llywodraeth Lafur rwystr neu foratoriwm ar ffracio ers 2015, ond llynedd yn unig y cawsant y pwerau dan Ddeddf Cymru 2017.

Disgrifiodd yr Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Ynni, Simon Thomas, fethiant y Llywodraeth Lafur i ymateb i’r Awdurdod Olew a Nwy fel esiampl o’u hanfedrusrwydd a bod y moratoriwm yn fwy o sbin na sylwedd.

Meddai AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas:

“Mae’n ddiddorol, ar waetha’r holl siarad gwag, na wnaeth y llywodraeth dan arweiniad Llafur yng Nghymru ymateb i egluro ystyr y moratoriwm yn 2017 i’r Awdurdod Olew a Nwy, rheoleiddiwr y DG. Am flwyddyn gyfan, doedd ond un gadwyn e-bost rhwng Llywodraeth Cymru a’r awdurdod.

“Y mae hyn ar waethaf ceisiadau gan reoleiddiwr y DG am eglurhad. Mae hyn yn dangos nad yw’r moratoriwm yn waharddiad ar ffracio o gwbl – mae’n fwy tebyg i sbin ar ran llywodraeth Carwyn Jones.

“Arweiniais ddadl yn siambr y Senedd llynedd ar wahardd ffracio. Tydyn ni ddim eisiau ffracio yng Nghymru, ac ni fyddai Llywodraeth Cymru Plaid Cymru yn y dyfodol yn caniatáu ffracio yng Nghymru.

“Yr hen ffordd o wneud pethau yw ffracio. Mae’n bryd rhoi’r gorau i atebion y gorffennol a bwrw ymlaen gydag ynni gwyrdd, glân – prosiectau fel Morlyn Llanw Bae Abertawe.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.