Nid yw Llafur yn “cyflenwi gwasanaethau dechau neu ddefnyddiadwy” – AC Llafur

Ar ddechrau ymgyrch etholiad cyffredinol Llafur, mae un o ACau uchel ei barch y blaid wedi dweud fod Llywodraeth Cymru’n methu â chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus da i bobl Cymru.

Dywedodd y cyn-weinidog Alun Davies mewn trydariad i Ddirprwy Weinidog yr Economi Lee Waters fod Llafur yn “canoli gwasanaethau cyhoeddus i ffwrdd o ble mae pobl yn byw.”

Atebodd Mr Waters trwy ddweud fod angen i Lywodraeth y DU “gefni ar y model wedi’i breifateiddio”, ond galwodd Mr Davies hynny yn “cop out”.

Parhaodd trwy ddweud, “Mae gennym y pwerau yng Nghaerdydd ac mae eich adran chi wedi bod yn ymgynghori am ran fwyaf y flwyddyn. Mae angen i chi fwrw ati!”

Dywedodd Plaid Cymru fod cyfaddefiad Mr Davies yn dangos fod Llafur wedi “rhedeg allan o syniadau” a “heb syniad” beth mae’n ei wneud.

Ar ran Plaid Cymru, dywedodd Siân Gwenllian AC:

“Mae hyn yn gyfaddefiad anhygoel gan Lafur fod Llafur yn methu â chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus da. Mae’r llywodraeth Lafur hon wedi rhedeg allan o syniadau yn llwyr. Nid yn unig ydyw’n methu â datrys problemau Cymru – mae’n methu hyd yn oed â’u rheoli.

“Mae hyn yn dod dim ond misoedd ar ôl i Ddirprwy Weinidog yr Economi ei hun gyfaddef fod Llywodraeth Cymru wedi bod yn ‘esgus’ ers 20 mlynedd ei bod yn gwybod beth mae’n ei wneud ar yr economi, pan mewn gwirionedd roedden nhw’n gwneud yr holl beth i fyny.

“Nid rheoli dirywiad yw gwaith Plaid Cymru. Ein gwaith ni yw datrys problemau Cymru a thrawsnewid ein gwlad.

“Wrth fynd i mewn i’r etholiad cyffredinol, mae anghydfod mewnol Llafur yn ymddangos ar Twitter ac mae cyfaddefiad anhygoel Alun Davies yn profi nad oes gan Lafur unrhyw syniad beth mae’n ei wneud.

“Ni yw’r blaid gyda syniadau, egni, a gweledigaeth i Gymru.”


Dangos 1 ymateb

  • Benjamin O'Keeffe
    published this page in Newyddion 2019-11-06 00:12:58 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.