Llafur yn ymuno gyda'r Ceidwadwyr a UKIP i gefnogi gwanhau pwerau Cymru

Senedd_4.jpg

Plaid yn pleidleisio yn erbyn rhoi sêl bendith i Fesur Ymadael yr Undeb Ewropeaidd.

Heno, mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi datgan beirniadaeth chwyrn o'r pleidiau Llundeinig yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru am "wanhau pwerau Cymreig" gan roi sêl bendith i Fesur Ymadael yr UE Llywodraeth y DG.

Wrth siarad yn fuan ar ôl y bleidlais yn y Cynulliad Cenedlaethol ble mai Plaid Cymru oedd yr unig blaid i wrthod caniatâd i'r Mesur Ymadael fydd yn galluogi Llywodraeth San Steffan i ymyrryd yng nghyfrifoldebau'r Senedd, dywedodd Leanne Wood:

"Dyma ddiwrnod trist i ddatganoli Cymreig. Mae Llafur, y Ceidwadwyr ac UKIP wedi uno i'n hatgoffa y byddant wastad yn rhoi San Steffan cyn Cymru.

"Bydd Mesur Ymadael Llywodraeth y DG yn galluogi Whitehall i ymyrryd ym mhwerau'r Cynulliad mewn meysydd allweddol megis yr amgylchedd, amaeth a chymorth gwladwriaethol.

"Fel plaid sy'n gwrthod yr egwyddor y dylai San Steffan dra-arglwyddiaethu dros Gymru, gwrthododd ACau Plaid Cymru roi sêl bendith i'r mesur Brexit hynod niweidiol hwn.

"Heddiw, mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi gwerthu rhan o'n democratiaeth ac ildio i Frexit caled y Ceidwadwyr. Ni fydd Plaid Cymru yn gadael iddynt anghofio hyn am amser hir iawn."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.