Llafur wedi colli’r "ddadl wleidyddol, gyfreithiol a moesol” ar Gymal 11

img.jpg

Y Prif Weinidog yn methu ag ateb beirniadaeth gyfreithiol o fargen y Llafur-Torïaid ar y Mesur Ymadael

Amlinellodd Leanne Wood dystiolaeth gyfreithiol newydd damniol ar y fargen rhwng Llafur-Torïaid ar Fesur (Ymadael) yr UE adeg Cwestiynau’r Prif Weinidog.

Mae cyfreithwyr y Cynulliad wedi cadarnhau wrth Blaid Cymru fod y  “Mesur fel y’i diwygiwyd yn dal i ganiatáu cyfyngu ar gymhwysedd y Cynulliad heb eu cydsyniad, ac nad yw’r cytundeb rhwng y llywodraethau yn rhoi sicrwydd pendant na fydd hyn yn digwydd.”

Mewn camgymeriad amlwg, ymatebodd y Prif Weinidog i gwestiwn cyntaf arweinydd Plaid Cymru trwy ddweud nad oedd yn cytuno â chyngor cyfreithwyr y Cynulliad, cyn dod i wybod beth oedd ffynhonnell y dyfyniad.

Gan fod y camgymeriad wedi ei daflu oddi ar ei echel, methodd y Prif Weinidog â chynnig unrhyw atebion i’r materion a godwyd gan y dystiolaeth gyfreithiol.

Yn dilyn CPW, ysgrifennodd Leanne Wood yn fanwl at y Prif Weinidog yn amlinellu methiannau’r fargen a’r dystiolaeth gyfreithiol sydd yn cefnogi dadansoddiad Plaid Cymru.

Yn ei sylw wedi CPW, dywedodd Leanne Wood:

“Mae cyfreithwyr yn awr wedi cadarnhau yn union pa mor niweidiol yw’r fargen hon rhwng Llafur a’r Torïaid i Gymru. Bydd ein Cynulliad Cenedlaethol yn cael ei wanhau ac ni all y Llywodraeth Lafur gynnig yr un esboniad pam.

 “Pan honna’r Prif Weinidog fod cyfreithwyr y Cynulliad ei hun yn anghywir, mae’n amlwg ei fod wedi colli’r ddadl wleidyddol, gyfreithiol a moesol ar y mater hwn.

 “Rwyf wedi ysgrifennu ato mewn cryn fanylder yn dilyn Cwestiynau’r Prif Weinidog, yn amlinellu pob un o fethiannau’r cytundeb fel y’u hamlinellwyd gan gyfreithwyr y Cynulliad. Rhaid iddo ymateb rhag blaen yn awr gyda’r atebion y mae pobl Cymru’n eu haeddu.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.