Llafur yn diddymu'r Ddeddf Barhad - gan ganiatau Brexit caled

repealvote.jpg

Mewn sylw wedi i Lafur, UKIP a’r Torïaid ddod at ei gilydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru i bleidleisio i ddiddymu Deddf Parhad Cymru, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion allanol, Steffan Lewis AC:

“Bwriad y Ddeddf Parhad oedd darparu gwarchodaeth gyfreithiol i setliad datganoli Cymru ar ffurf tarian ddeddfwriaethol.

“Mae dibynnu’n unig ar y Cytundeb Rhyng-lywodraethol yn golygu ymddiried yn Llywodraeth Dorïaidd San Steffan i barchu datganoli Cymru, er nad ydynt wedi dangos dim ond dirmyg tuag at y cenhedloedd datganoledig trwy gydol proses trafodaethau Brexit.

“O ystyried ein bod yn gwybod nad yw Drafft Cytundeb Ymadael Llywodraeth y DG yn cwrdd â dyheadau Sicrhau Dyfodol Cymru, sef polisi Llywodraeth Cymru, does dim synnwyr o gwbl mewn hwyluso dymuniadau llywodraeth y DG  trwy ddiddymu ein Deddf Parhad.

“Mae gweithredoedd y Blaid Lafur o bleidleisio ochr yn ochr ag UKIP a’r Ceidwadwyr yn paratoi’r ffordd ar gyfer Brexit Torïaidd caled, rhywbeth y bydd yn rhaid iddynt hwy ei gyfiawnhau i’w cefnogwyr.

“Mae Plaid Cymru yn ail-ddatgan ein galwad am Bleidlais y Bobl gydag Aros ar y papur pleidleisio, i roi cyfle i bobl osgoi’r ffurf ddinistriol ar Brexit y mae Cymru’n wynebu yn awr.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.