Llafur yn osgoi craffu gyda maniffesto munud-olaf

Campaign_ad_w3.jpg

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru heddiw wedi datgan beirniadaeth chwyrn o’r Blaid Lafur yng Nghymru yn parhau i fod heb gyhoeddi eu maniffesto, er gwaetha’r ffaith mai dim ond 20 diwrnod sydd i fynd nes etholiad hollbwysig y Cynulliad.

Cyhuddodd Mr Edwards y blaid Lafur o “hunanfoddhad syfrdanol” gan honni eu bod yn cymryd pobl Cymru a’u pleidleisiau yn ganiataol.

Ychwanegodd, gyda llai na thair wythnos i fynd nes y bydd y genedl yn ethol llywodraeth nesaf Cymru, fod gan bobl hawl ddemocrataidd i gael digon o amser i graffu ar bolisïau’r pleidiau yn ofalus cyn gwneud penderfyniad.

Dywedodd Jonathan Edwards AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

“Gyda dim ond 20 diwrnod i fynd nes y bydd pobl yn ethol llywodraeth nesaf Cymru, does dim golwg o faniffesto Llafur o hyd.

“Mae hyn yn dangos hunanfoddhad syfrdanol ar ran y weinyddiaeth Lafur flinedig hon sy’n amlwg yn brin o syniadau ac yn mynd yn brin o amser.

“Nid erioed o'r blaen yn hanes gwleidyddol Cymru y gwelwyd plaid lywodraeth yn trin dinasyddion yn y fath fodd sarhaus. Mae gan bobl hawl ddemocrataidd i gael digon o amser i archwilio polisïau’r pleidiau yn ofalus cyn gwneud penderfyniad ar ddiwrnod yr etholiad.

“Yn hytrach, mae gennym blaid Lafur sy’n osgoi craffu ac yn dangos mwy o ddiddordeb mewn gwarchod ei hun na chyflwyno rhaglen gynhwysfawr i wella bywydau pobl Cymru.

“Mae Plaid Cymru eisoes wedi amlinellu ei hymrwymiad i fod y llywodraeth fwyaf hygyrch a thryloyw a welodd Cymru erioed.

“Mae ein rhaglen uchelgeisiol wedi ei chostio’n llaw a’i gwirio’n annibynnol gyda’r manylion ar gael i bawb. Mewn cyferbyniad clir, mae maniffesto munud-olaf Llafur yn dangos ymgais daer i guddio rhag eu record warthus mewn llywodraeth.

“Yn yr etholiad hwn mae gan bobl Cymru gyfle i ddewis llywodraeth na fydd yn eu trin fel ffyliaid. Rwy’n annog pawb i fachu ar y cyfle hwn drwy gefnogi Plaid Cymru ar Fai 5ed.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.