Edrychwch at Gymru i weld record Llafur o fethiant mewn llywodraeth, Liz Saville Roberts

Amseroedd aros adrannau brys, digartrefedd a thlodi plant yn cynyddu dan Lafur

Mae Liz Saville Roberts wedi condemnio’r blaid Lafur am eu record yn Llywodraeth Cymru o gymharu â’u honiadau yn ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol. 

Wrth ysgrifennu yn y Sunday Times, dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan fod “realiti Llywodraeth Lafur ymhell o’r addewidion a welsom yn ymgyrch yr etholiad; y cyfan mae’n rhaid i chi wneud yw edrych ar yr ystadegau yng Nghymru.”

Yn yr erthygl, mae’n tynnu sylw at amseroedd aros adrannau brys, digartrefedd a ffigyrau tlodi plant sydd oll yn cynyddu dan Lywodraeth Lafur Cymru.  Mae iechyd, tai, addysg a pholisi economaidd oll wedi datganoli a than gyfrifoldeb Llafur yng Nghaerdydd.

Mae Ms Saville Roberts hefyd yn tynnu sylw at agwedd Llywodraeth Lafur Cymru at seilwaith band eang fel maes arall lle maent wedi methu â chyflawni .  Mae bron i 1 o bob 3 eiddo gwledig yn methu â chyrchu band eang cyflym iawn ac y mae bron i hanner pob eiddo yn derbyn cyflymder llawrlwytho o dan 10Mbps yng Nghymru. 

Yr oedd Plaid Cymru wedi cynnig darparwr band eang cenedlaethol yn etholiad 2016 am y Senedd, ond ni wnaeth Llywodraeth Lafur Cymru ddilyn y cynigion. 

Meddai Liz Saville Roberts, sy’n sefyll i gael ei hail-ethol yn Nwyfor Meirionnydd: 

“Mae traean o’n plant yn byw mewn tlodi, er mai Llafur sy’n rheoli’r economi ac addysg. Mae disgwyliad einioes yn gwaethygu, er mai Llafur sy’n rheoli’r gwasanaeth iechyd. Mae digartrefedd yn codi, er mai Llafur sy’n rheoli tai. 

“Mae côr y gwrth-ddweud yn fyddarol o glir hyd yn oed i’r rhai heb fawr ddim gwybodaeth o wleidyddiaeth Cymru. 

“Felly dyma’r broblem, lle mae arweinydd honedig Corbynaidd yn  rheoli’r wladwriaeth, pam nad ydym yn gweld gwelliannau yn y meysydd polisi mae Llafur i fod yn eu blaenoriaethu?”

Aeth Ms Saville Roberts yn ei blaen i ddweud: 

“Plaid San Steffan yw Llafur gyda gwerthoedd San Steffan. Arweinyddiaeth Llundain sy’n dal i fod flaenaf yn eu meddwl a hwy sy’n rheoli. Dyw hi ddim yn syndod, mae’n debyg, fod gan Lafur yng Nghymru record y maent am gelu dan y mat a grëwyd gan yr etholiad San Steffan hwn.

“Wnaiff Llafur na’r Torïaid ddim dod yn effro i Gymru oni wnawn ni rywbeth am y peth. Y cam cyntaf yw pleidleisio dros blaid sydd â Chymru, nid San Steffan, ar frig rhestr ei blaenoriaethau.”


Dangos 1 ymateb

  • Rhys O'Keeffe
    published this page in Newyddion 2019-11-17 12:21:44 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.