Beirniadu Llafur am 'ddiffyg eglurder' ar doriadau i'r iaith Gymraeg

School_720x360.jpg

Mae Llafur Cymru wedi cael eu beirniadu’n chwyrn gan Plaid Cymru ar ôl methu â chadarnhau os oes toriadau i’r iaith Gymraeg yng nghyllideb 2020-21.

 

Heddiw fe heriodd AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd y Gweinidog Llafur dros yr Iaith Gymraeg, Eluned Morgan, a fyddai “cynnydd yn ol chwyddiant” yng nghyllideb yr iaith Gymraeg neu doriadau mewn “termau real”.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, yn ystod y ddadl ar y gyllideb ddrafft ddoe na fyddai cyllideb y Gymraeg yn cael ei thorri. Ond, yn ystod y Pwyllgor Diwylliant, Cymraeg a Chyfathrebu y bore yma awgrymodd Ms Morgan y gallai fod yn ofynnol iddi dorri cyllideb Cymraeg i Oedolion er mwyn cyfeirio peth o'r cyllid at liniaru effeithiau Brexit.

Pan gafodd ei herio yn siambr y Senedd, methodd y Gweinidog Llafur, Eluned Morgan, â chadarnhau na gwadu'r toriadau arfaethedig i gyllideb yr Iaith Gymraeg.

Dywedodd AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd fod Llafur Cymru wedi ‘methu’n llwyr’ i fod yn dryloyw ac yn glir ynglŷn â chyllid Cymraeg. Dywedodd Mr Gruffydd fod eu hymddygiad yn awgrymu nad oedden nhw’n gallu llywodraethu Cymru yn ddigonol.

Dywedodd AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd,

“Wrth gael ei herio, methodd y Gweinidog Llafur gadarnhau neu gwadu y gallai Cymraeg i Oedolion fod yn destun toriadau. Methodd â dweud hefyd pa elfennau eraill o'i chyllideb fyddai'n cael eu torri.

“Wrth edrych y gyllideb mae’n awgrymu toriadau mewn termau real. Mae'r Gweinidog Cyllid yn gwadu unrhyw doriadau. Ac ni allai gweinidog y Gymraeg roi ateb syth. Felly pa un sy’n wir?

“Y gwir yw, mae’r Llywodraeth Gymru Lafur hon wedi methu’n llwyr â bod yn glir ynghylch lefelau’r cyllid y bydd y Gymraeg yn ei dderbyn yn ystod y gyllideb nesaf.

“Mae’r ymddygiad hyn yn awgrymu nad ydyn nhw’n gallu llywodraethu Cymru i’r safonau y mae pobl Cymru yn eu haeddu.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.