Blwyddyn Brexit Llafur: Polisi Gwahanol am Bob Mis

Fel yr Wrthblaid fwyaf yn San Steffan, mae cyfrifoldeb ar Lafur i ddwyn llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i gyfrif ar Brexit. Er mwyn gwneud hyn yn effeithiol, maent angen polisi eu hunain, yn arbennig ar aelodaeth o'r undeb tollau a'r farchnad sengl. Os nad yw Llafur yn glir am y berthynas maen nhw eisiau gyda'r cytundebau hyn yna mae'n amhosib iddyn nhw geisio dylanwadu ar bolisi'r llywodraeth. Mae safbwynt Plaid Cymru yn glir: rydym eisiau aros yn yr undeb tollau a'r farchnad sengl. Felly beth yw polisi Llafur ynghylch aelodaeth o'r rhain?


 

Ionawr: Mewn.

Llefarydd Brexit Llafur Keir Starmer yn galw ar May i ymrwymo i aelodaeth o'r farchnad sengl.

1_-_January.png

 


Chwefror: Allan.

Llafur yn pleidleisio i adael y farchnad sengl.

2_-_February.png

 


Mawrth: Aneglur.

Starmer yn dweud na fyddai Llafur yn cefnogi'r cytundeb Brexit terfynol oni bai ei fod yn sicrhau “union yr un buddiannau" mae'r DG yn ei gael o aelodaeth UE.

3_-_March.png


Ebrill: Allan.

Llafur yn cyhoeddi eu bod yn erbyn aelodaeth o'r farchnad sengl.

4_-_April.png


Mai: Aneglur.

Maniffesto etholiadol Llafur yn ymrwymo i "gadw buddion aelodaeth o'r undeb tollau a'r farchnad sengl". Dyw'r geiriau gwag hyn ddim yn golygu unrhyw beth.

5_-_May.png


Mehefin: Allan.

Arweinyddiaeth Llafur yn diswyddo aelodau blaenllaw am iddynt bleidleisio o blaid aelodaeth o'r farchnad sengl.

6_-_June.png


Gorffennaf: Mewn.

Y Canghellor Cysgodol yn dweud y gallai'r DG aros yn y farchnad sengl.

7_-_July.png


Awst: Mewn.

Llafur nawr yn dweud eu bod nhw o blaid aelodaeth o'r farchnad sengl.

8_-_August.png


Medi: Allan.

Jeremy Corbyn yn cyhoeddi ei fod yn gwrthwynebu aelodaeth o'r farchnad sengl.

9_-_September.png


Hydref: Mewn.

Llafur yn dweud eu bod nhw'n fodlon talu am fynediad i'r farchnad sengl.

10_-_October_2.png


Tachwedd: Allan.

Llafur yn pleidleisio i adael yr undeb tollau.

11_-_November.png


Rhagfyr: Mewn

Llafur yn galw ar May i gadw'r DG yn yr undeb tollau a'r farchnad sengl.

12_-_December.png

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.