Gweinidog Llafur yr Economi yn cyfaddef bod yn byped y Canghellor Torïaidd

AP1.jpg

Agwedd "Rhaid i ni aros i San Steffan" yn niweidio economi Cymru, rhybuddia AC y Blaid.

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC heddiw wedi beirniadu Gweinidog yr Economi yn Llywodraeth Lafur Cymru am honni na all fwrw ymlaen gyda strategaeth economaidd gynhwysfawr i Gymru heb weld yn gyntaf beth yw polisi’r DG.

Cyhuddodd Adam Price AC Lywodraeth Cymru o agwedd "sglerotig" at gynhyrchu swyddi a hybu twf, gan rybuddio y gallai blwyddyn fynd heibio ers ffurfio’r llywodraeth bresennol cyn i Gymru gael strategaeth fydd yn addas at y diben.

 

Meddai Adam Price, AC Plaid Cymru:

 

"Ar sail sylwadau’r Gweinidog, bydd blwyddyn wedi mynd heibio ers i Lafur ffurfio llywodraeth cyn i’w cynlluniau drafft fod ar gael.

 

"Dyw hynny’n amlwg ddim yn cymryd i ystyriaeth yr amser mae’n gymryd i weithredu unrhyw strategaeth yn iawn, na’r blynyddoedd a gymer i weld unrhyw wir fanteision fydd yn deillio ohoni.

 

"All busnesau Cymru ac economi Cymru – sydd mewn perygl o gael eu llusgo allan o’r farchnad sengl – ddim fforddio’r agwedd sglerotig sydd gan y weinyddiaeth hon.

"Mae Plaid Cymru eisiau dechrau adeiladu economi cryf i Gymru yn awr, a fydd yn ddigon hyblyg a bywiog i ymaddasu i unrhyw her neu gyfle a gyflwynir gan Lywodraeth y DG. Mae ar Gymru angen arweiniad sydd wedi ymrwymo i fuddsoddi ym mhob rhan o’r wlad, yn hytrach na mabwysiadu’r plwyfoldeb metropolitaidd sy’n nodweddu agwedd economaidd Llafur.

"Yn lle hynny, yn y Llywodraeth Lafur hon mae gennym Weinidog yr Economi a gyfaddefodd heddiw ei fod yn byped y Canghellor Torïaidd. Dyw "rhaid i ni aros i San Steffan" ddim yn ffordd o wynebu’r her enfawr o wrthdroi ffawd economaidd ein cenedl.

"Efallai bod Llafur yn fodlon i eistedd ar eu dwylo tra bod y byd yn rhuthro yn ei flaen. Ond bydd Plaid Cymru yn parhau i fynnu atebion gan y llywodraeth hon sy’n gwneud popeth yn ei gallu i osgoi craffu, fel y gall busnesau a diwydiannau Cymru gael y sicrwydd sydd mor hanfodol i’w llwyddiant."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.