Diffyg gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol yn gorfodi mamau fyndi wardiau seiciatrig heb eu babanod

44499210124_0aa71eff2c_k.jpg

Mae diffyg gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol yng ngogledd Cymru yn gorfodi i famau gael eu derbyn i wardiau seiciatrig heb eu babanod.

Mae AC Plaid Cymru dros Arfon Sian Gwenllian yn dweud fod mamau yng ngogledd Cymru yn dioddef dan ‘anghydraddoldeb daeryddol’ ac yn gorfod teithio’n bell er mwyn cael mynediad at wasanaethau arbenigol neu yn derbyn gofal mewn unedau seicatrig yng Nghymru heb eu babanod. Mae’r AC wedi galw ar y gweindiog iechyd a’r gweindiog dros ogledd Cymru i ymyrryd ac i sefydlu gwasanaeth iechyd gwladol amenedigiol gynhwysfawr yng ngogledd Cymru ac i fwrw ymlaen ar unwaith gyda’r uned Mam a’i Baban drwy Gymru gyfan a addawyd 18 mis yn ol.

Roedd Sian Gwenllian AC yn holi y Gweindiog Iechyd Vaughan Gething yn ystod Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wythnos diwethaf a bydd yn codi’r mater gyda’r Prif Weindiog yn ystod Cwestiynnau i’r Prif Weindiog yfory.

Meddai Mr Gething ei fod yn ‘fater o gonsyrn’ ond bod y Llywodraeth yn edrych ar fuddosddi er mwyn ‘sicrhau cydraddoldeb gwasanaeth ar draws y wlad’.

Meddai AC Plaid Cymru dros Arfon a’r Gweindiog cysgodol dros Blant, Sian Gwenllian,

“Mae’r gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol sydd ar gael yng ngogledd Cymru yn ddiffygiol ac yn anghyson ac mae rhaid i famau deithio yn bell er mwyn derbyn unrhyw fath o ofal arbenigol neu ond yn gallu derbyn gofal mewn unedau seiciatrig heb eu babanod neu eu partneriaid.

“Mae mamau yng ngogledd Cymru yn dioddef o dan anghydraddoldeb daeryddol. Mae chwech o fenywod wedi cael eu derbyn i unedau cleifion seiciatrig aciwt heb eu babanod. Dyw hyn ddim yn sefyllfa gynnaladwy na theg.

“Mae’r gweindiog iechyd wedi dweud nad oes digon o alw i sefydlu gwasanaeth annibynol yng ngogledd Cymru a bod trafodaethau yn digwydd gyda’r GIG yn Lloegr. Ond nid oes cytundeb ar y ffordd ymlaen.

“Os nad yw’r GIG yn Lloegr yn barod i ddod i gytundeb yna mae rhaid i’r GIG yng Nghymru greu gwasanaeth eu hunain yn ngogledd Cymru.

“Mae angen i’r Gweindiog Iechyd a’r gweindiog newydd dros ogledd Cymru, Ken Skates, ymyrryd er mwyn sicrhau fod sefydlu uned Mam a’i Baban drwy Gymru gyfan yn cael ei wneud yn flaenoriaeth frys tra’n sicrhau fod pob mam yng Nghymru yn derbyn yr un mynediad at ofal tra’n dioddef o broblemau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd neu ar ol geni. Mae hunan-laddiad o fewn y maes iechyd meddwl penodol hwn yn cynyddu ac mae angen i ni wneud popeth y gallwn ni er mwyn cefnogi mamau beichiog a mamau newydd ynghyd a’u teuluoedd a’u plant. Nid yw’r oedi a’r anghydraddoldeb presennol yn dderbyniol o gwbl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.