San Steffan yn dal Cymru’n ôl trwy wrthod y morlyn llanw

LSR_conf_3_small.jpg

Mae Cymru’n cael ei dal yn ôl gan San Steffan, medd Plaid Cymru, yn dilyn penderyfniad i wrthod Morlyn Llanw Bae Abertawe, er bod cefnogaeth drawsbleidiol iddo yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru, Plaid Cymru, y Ceidwadwyr, UKIP, y Democratiaid Rhyddfrydol yn ogystal ag ASau annibynnol yn y Cynulliad Cenedlaethol oll wedi cefnogi Morlyn Llanw Bae Abertawe ond gwrthododd San Steffan y cynnig ar ran Cymru.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Ynni yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, fod y penderfyniad yn dangos yr angen i Gymru gael mwy o reolaeth dros ei dyfodol ei hun.

Yn ei sylw, meddai llefarydd Plaid Cymru ar Fusnes, Ynni a Strategaeth Diwydiannol, Liz Saville Roberts AS:

“Mae pob un plaid a gynrychiolir yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi cefnogi Morlyn Llanw Bae Abertawe ac eto, dyma San Steffan yn dweud wrthym na fyddwn yn ei gael.

“Mae’n druenus o beth y gall senedd San Steffan dros y ffin, na phleidleisiodd pobl Cymru drosti, drechu llais ein  senedd genedlaethol.

“Mae arfodir Cymru yn adnodd na wnaed digon o ddefnydd ohono. Buasai’r morlyn llanw wedi bod yn gam cyntaf tuag at beri i Gymru arwain y byd mewn technoleg newydd, arloesol gyda’r potensial i ddarparu pŵer ar gyfer ein dyfodol.

“Mae San Steffan yn gwrthod buddsoddi i greu swyddi o safon gyda chyflogau da yng Nghymru, ac ar yr un pryd yn bygwth y swyddi sy’n bod eisoes, trwy eu safbwynt anghyfrifol ar Brexit.

“Mae’r rhwystr diweddaraf hwn i ddyfodol Cymru yn dangos i’r dim pam fod angen i Gymru gael mwy o reolaeth dros ei dyfodol ei hun. Fedrwn ni ddim caniatáu i’n cenedl gael ei dal yn ôl gan San Steffan.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.