Plaid Cymru yn rhybuddio Llywodraeth y Ceidwadwyr – ‘Cadwch eich dwylo i ffwrdd o'n tir'

 22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

Mae Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AM wedi galw ar y Prif Weinidog i adrodd yn ôl ar y trafodaethau cyfredol rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ynglŷn â Brexit.

Roedd Simon Thomas, AC y Canolbarth a’r Gorllewin, yn siarad yn ystod cyfarfod lawn y Cynulliad ar ddydd Mawrth yn y Senedd pan geisiodd am sicrwydd ynghylch ddyfodol y sector Amaeth Cymreig.

Gwnaeth Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig gwrdd â Gweinidogion o Lywodraeth y DU a’r gwledydd datganoledig ar y 23 o Chwefror yng Nghaeredin. Roedd yr AC o Blaid Cymru yn awyddus am eglurhad ynghylch yr hyn a ddigwyddodd yn y cyfarfod hwnnw yn dilyn adroddiadau negyddol gan ein cymheiriaid yn yr Alban.

Dywedodd Simon Thomas AC, Aelod o’r Pwyllgor dros Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig:

“Mae gennyf ddiddordeb mawr yn yr hyn a ddigwyddodd yn y cyfarfod hwnnw. Yn ôl Ysgrifennydd Economi Gwledig yr Alban, Fergus Ewing, cyflawnwyd dim byd yn y cyfarfod ac na roddwyd unrhyw wybodaeth ffeithiol o gwbl ar unrhyw fater difrifol sydd o ddiddordeb i ffermwyr.

“Dywedodd Roseanna Cunningham, Ysgrifennydd Amgylchedd yr Alban, bod yna gwyriadau cyson gan Andrea Leadsom, pryd bynnag soniwyd am ddatganoli. Cytunodd Gweinidog Brexit yr Alban, Mike Russell, pan ddywedodd ei bod hi’n bosib bod Andrea Leadsom wedi mynychu cyfarfod gwbl wahanol i weddill y Gweinidogion.

“Mae hyn yn dilyn penderfyniad Gweinidog y DU dros Amaeth George Eustace i wrthod mynychu sesiwn craffu cyhoeddus y pwyllgor Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig yn y Cynulliad. Unwaith eto, mae Llywodraeth y DU yn osgoi ateb cwestiynau amaethyddol pwysig wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd.

 

“Mae Llywodraeth Dorïaidd y DU yn gwrthod cyfathrebu gydag amaethwyr Cymru. Ydy Llywodraeth Cymru yn deall beth mae datganoli polisïau amaeth a'r amgylchedd yn ei olygu?

 

“Mae pobl Cymru yn haeddu ymadawiad tryloyw, effeithiol a buddiol o’r Undeb Ewropeaidd ond mae’r Llywodraeth Geidwadol yn sefyll yn y ffordd. Mae rhaid i Brif Weinidog Cymru gwneud popeth o fewn ei gallu i sicrhau bod Llywodraeth y DU yn deall ei dyletswyddau i Ffermwyr Cymreig a sicrhau nad yw Llywodraeth Cymru yn caniatáu unrhyw ymgais i ail-grafangu polisïau datganoledig gan y Ceidwadwyr.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.