Lansiad Ymgyrch Arweinyddol Plaid Cymru

Eleni mae aelodau Plaid Cymru yn dewis ein harweinydd a cafodd yr etholiad ei lansio’n swyddogol, mewn noson anffurfiol, yn ystod yr Eisteddfod.

Cynhelwyd y lansiad am 7 yr hwyr, nos Fawrth y 7fed o Awst yn y Novotel, Caerdydd. 

Daeth cannoedd o aelodau Plaid Cymru ynghyd i wrando ar areithiau gan y tri ymgeisydd arbennig.

Y tri ymgeisydd yn yr etholiad yw Rhun ap Iorwerth, Adam Price, a Leanne Wood.

Mae Rhun yn Aelod Cynulliad Ynys Môn, tra bod Adam yn cynrychioli Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, a Leanne yn Aelod Cynulliad dros y Rhondda.

Nawr bod yr ymgyrch wedi ei lansio bydd y tri ymgeisydd yn teithio ledled Cymru ac yn cadw mewn cysylltiad gyda'r aelodau er mwyn ceisio ennill eu cefnogaeth. 

Bydd sawl sesiwn hystingau yn cael eu cynnal ar hyd Cymru yn ystod mis Medi gyda’r papurau pleidleisio yn cael eu hanfon allan yng nghanol Medi.

Dyma manylion y hystingau.

Bydd pob sesiwn yn cychwyn am 7yh (heblaw am sesiwn Caerfyrddin sydd yn cychwyn am 5yh). Bydd y drysau yn agor 30 munud cyn bob sesiwn.

Mae croeso i bob aelod i fynychu’r hystingau ble bydd cyfle i ofyn cwestiynnau i’r tri ymgeisydd ar eu gweledigaethau.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.