Gweledigaeth llywodraeth Plaid: Cymru Iach, Glyfrach, Gyfoethocach

 LWcynhadledd2015smaller.jpg

Heddiw bydd Plaid Cymru yn cynnal lansiad swyddogol ei hymgyrch etholiad Cynulliad Cenedalethol 2016 drwy ddatgelu ei rhaglen lywodraeth uchelgeisiol i greu Cymru iach, glyfrach, gyfoethocach.

Wrth siarad cyn y lansiad yn Stadiwm Dinas Caerdydd, dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru y byddai naw polisi allweddol ym maes iechyd, addysg a'r economi yn ffurfio sail tair uchelgais y blaid i Gymru.

Dywedodd Leanne Wood, ar ol 17 mlynedd o lywodraeth Llafur yn rheoli tranc gwasanaethau cyhoeddus a'r economi Gymreig, fod Plaid Cymru yn barod i gynnig yr arweinyddiaeth a'r dyfodol sydd ei angen ar y genedl.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Dros y pum mlynedd ddiwethaf, mae Plaid Cymru wedi bod yn gwrando ar yr hyn y mae pobl ei eisiau. Mae eu gobeithion a'u rhwystredigaethau wedi dylanwadu ein rhaglen lywodraeth fwyaf uchelgeisiol erioed.

"Wrth galon y rhaglen hon mae tair uchelgais - i greu Cymru iach, glyfrach, gyfoethocach. Mae popeth a wna Plaid Cymru yn cael ei yrru gan ein hawydd i sicrhau cenedl decach, fwy ffyniannus sy'n medru sefyll ar ei thraed ei hun.

"Heddiw, byddwn yn datgelu ein naw polisi allweddol fydd yn ffurfio sail y tair uchelgais, gan gynnwys cynlluniau wedi eu costio i dorri amseroedd aros yn y Gwasanaeth Iechyd, cynnig gofal am ddim i'r henoed, codi safonau yn ein hysgolion a throi Cymru'n bwerdy economaidd.

"Ar ol 17 mlynedd o reolaeth Llafur di-dor sydd wedi arwain at farweidd-dra economaidd a dirywiad ein gwasanaethau cyhoeddus, mae pobl Cymru yn ymbil am arweinyddiaeth gymwys.

"Gyda thim cryf ac unedig, mae Plaid Cymru'n barod i arwain Cymru ar ei thaith tuag at fod yn genedl ffyniannus sy'n medru cynnal economi wydn. Cenedl sy'n medru cefnogi'r rhai sydd fwyaf mewn angen. Cenedl sy'n medru rhoi'r dechrau gorau posib mewn bywyd i'n pobl ifanc fel y gall pawb gyflawni eu potensial.

"Gwyddai Plaid Cymru fod gan ein cenedl yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Mae ein ymdeimlad o barch a chyfrifoldeb tuag at Gymru a'i phobl yn cynnig newid i ddiwylliant Llafur o fai a hunan-foddhad.

"Rwy'n annog pobl i ddefnyddio'r cyfle fis Mai i ethol llywodraeth sy'n barod i ysgrifennu pennod newydd lwyddiannus yn hanes ein cenedl."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.