Canlyniad arolwg yn fwy ffafriol i Leanne nag unrhyw arweinydd arall yng Nghymru a Lloegr

Leaders_Poll__CYM.png

Mae Rhun ap Iorwerth wedi croesawu arolwg barn newydd gan YouGov ar gyfer ITV Cymru sy'n dangos fod Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru yn perfformio'n well na phob arweinydd arall yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys Prif Weinidog presennol Cymru.

Dyma hefyd y trydydd pol yn olynnol sy'n rhoi Plaid Cymru yn yr ail safle o flaen y Ceidwadwyr, a dim ond 7 pwynt y tu ol i Lafur o ran y bleidlais rhestr rhanbarthol.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth fod yr arolwg barn yn dangos fod Plaid Cymru yn hel momentwm wrth fynd i 10 diwrnod diwethaf ymgyrch etholiad Cynulliad Cymru, ac mai Leanne Wood, "heb os", yw'r ymgeisydd cryfaf, mwyaf cymwys a chredadwy i fod yn Brif Weinidog Cymru.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth o Blaid Cymru:

"Mae hwn yn arolwg barn calonogol i Blaid Cymru ac yn dangos fod gennym fomentwm wrth fynd i ddiwrnodau olaf yr ymgyrch.

"Rydym wrth ein boddau fod y cynhesrwydd, y parch a'r annwylder yr ydym yn ei brofi tuag at Leanne Wood ar y stepen drws yn cael ei adlewyrchu yn yr arolwg barn hwn sy'n ei rhoi hi'n glir ar y blaen fel arweinydd mwyaf poblogaidd Cymru.

"Mae hefyd yn dangos fod pobl yn credu fod Leanne Wood yn perfformio'n well na arweinwyr yr holl bleidiau eraill sy'n cael eu harwain o San Steffan.

"Heb os, Leanne yw'r ymgeisydd cryfaf, mwyaf cymwys a chredadwy i fod yn Brif Weinidog Cymru.

"Gyda dim ond 10 diwrnod i fynd tan y bydd pobl yn pleidleisio, rydym yn benderfynol o gynnal y gwaith caled a lledaenu ein neges gadarnhaol fod gan Blaid Cymru'r arweinyddiaeth gref a'r syniadau newydd i sicrhau'r newid sydd ei angen ar Gymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.